iHMS

Rezydencja inteligentna pod Warszawą

Charakterystyka obiektu

Budynek jednorodzinny, 3 kondygnacyjny z garażem o nowoczesnej architekturze o powierzchni łącznej 800m² położony na działce pod Warszawą z otaczającym go ogrodem. Do dyspozycji domowników są następujące pomieszczenia: kuchnia, salon, jadalnia, ogród zimowy, siłownia, sauna, kino domowe, 6 sypialni, pralnia, winiarnia, garaż, poddasze do celów użytkowych.

Informacje techniczne

Główne zadania systemu

System monitorowania i sterowania - HMS realizowany jest przy pomocy: układu czujników, modułów badających stany pracy innych systemów, kontrolerów WAGO I/O z interfejsem Ethernet, a także współpracujących z nimi modułów wejść/wyjść cyfrowych i analogowych zbierających i przetwarzających dane z lokalnych systemów słaboprądowych, z których jeden posiada rolę mini serwera technologii NetViz. Cały system tworzy jedną strukturę HMS i biorąc pod uwagę mnogość interfejsów sprzętowych oraz protokołów komunikacyjnych, a także zintegrowanych podsystemów jest to system rzadko spotykany w budownictwie jednorodzinnym.

Podstawowe zadania systemu:

 • monitoring energii elektrycznej w dwóch obwodach: zasilanie główne oraz pompa ciepła,

 • monitoring i sterowanie oświetleniem, gniazdami elektrycznymi,

 • monitoring i sterowanie nagłośnieniem multiroom,

 • monitoring i sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją,

 • monitoring i sterowanie żaluzjami zewnętrznymi, oraz oknami dachowymi,

 • monitoring i sterowania systemem nawodnienia ogrodu,

 • wizualizację stanów alarmowych,

 • integracja z systemem SSWiN, CCTV, pompą ciepła, wentylacją, roletami VELUX,

 • możliwość sterowania zdalnego poprzez Internet.

 • wyświetlanie badanych parametrów systemów w postaci podkładów budowlanych z naniesionymi punktami aktywnymi na panelach dotykowych oraz w przeglądarce internetowej,

 • możliwość zarządzania zintegrowanymi instalacjami w budynku lokalnie oraz zdalnie przez internet.

Opis zastosowanych urządzeń i systemów w HMS

Złącza kablowe

Do uporządkowania i organizacji kabli użyto kanały kablowe firmy Schneider z zamontowanymi listwami ze złączami WAGO. Listwy zostały przygotowane na podstawie projektów wykonanych przy pomocy oprogramowania Wago Pro Serve przez firmę WAGO Elwag Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę różnorodność zastosowanych typów złącz, zlecenie tego dla Wago było rozwiązaniem wygodnym, które nie daje obowiązku „zatowarowania” się w minimalne ilości opakowaniowe.

Organizacja kabli odbywa się w 5 kanałach kablowych, a listwy ułożone są pionowo. Oto przeznaczenie kanałów kablowych:

ZK1, ZK2, ZK3 – złącza elektryczne TopJobSz obwodów elektrycznych: oświetlenie, zasilanie, gniazda. Dla każdego obwodu wykorzystano złączkę rozłączalną 2002-1671 zgodnie z założeniem inwestora, która ma za zadania rozłączyć fazę dla określonego obwodu gniazd.

Rysunek 1. Zespół złącz kablowych ZK1, ZK2, ZK3

ZK4 – podstawki bazowe 280-629 do wyposażenia w moduły multiroom IP-AM300 oraz wzmacniacze WM-10 produkcji iHMS Integrator Systemów.

ZK5 – 8 piętrowe złączki 727-119 oraz 727-121 służące do rozszycia przewodów sterujących od przycisków oraz systemu alarmowego. Instalację wykonał podwykonawca za pomocą przewodu UTP oraz FTP, gdzie przy tej ilości przewodów 8 piętrowe złączki zajęły 3 razy mniej miejsca niż konkurencyjne złączki rozłączalne KRONE.

Rysunek 2. Zespół złącz kablowych ZK3, ZK4, ZK5

Zastosowane urządzenia

W systemie zastosowano mini serwer 750-880 WAGO I/O, który oprócz standardowych zadań, zbiera dane dotyczące zużycia mediów na karcie pamięci w nim zainstalowanej. W oprogramowaniu mini serwera użyta jest komercyjna biblioteka iHMS Library, wystawiająca platformę programową do integracji oraz komunikacji z oprogramowaniem NetVizLite.

W korytarzu na parterze zlokalizowano dotykowy panel sterujący NetVizLite o przekątnej ekranu 10.4” dla potrzeb zarządzania instalacją automatyki w budynku oraz do integracji z zamontowanym na ogrodzeniu wideodomofonem. W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano dotykowe panele sterujące NetVizEco o przekątnej 3.5”, oraz 6-ścio klawiszowe przyciski w linii wzorniczej sofi. Kontrolery WAGO I/O zlokalizowano w szafie elektrycznej. Kontrolery wystawiają protokół: NV – Network Variables, KNX, BACnet, Modbus do integracji z innymi systemami w budynku. Kontrolery komunikują się między sobą tworząc zintegrowany system za pomocą NV.

Kontrolery te są zasilane z zasilaczy UPS 24VDC zlokalizowanych lokalnie w rozdzielni elektrycznej, które również są monitorowane za pomocą portu RS232. Do monitoringu użyto port systemowy kontrolerów WAGO I/O wraz z przewodem komunikacyjnym 750-920 oraz dodatkowe moduły RS232 750-652.

Poniższa tabela w skrócie przedstawia konfigurację sprzętową i programową systemu, gdzie kolorem niebieskim oznaczono składniki oprogramowania iHMS Library.

 

Nr kontrolera WAGO

Zestawienie sprzętowe

Przypisane funkcje

Użyte protokoły

Nr katalogowy

Ilość [szt.]

WAGO1

750-880

1

diagnostyka zasilania i pomiar parametrów sieci elektrycznej; integracja z agregatem, zbieranie danych na pamięci SD – baza danych, wysyłanie SMSów SMS API

NV

Modbus Fb_SMSAPI Fb_NetVizSerwer

750-1405

5

Monitoring styków pomocniczych zabezpieczeń prądowych

750-611

16

Moduły zasilające zbierające moduły wejść cyfrowych 230VAC w obwody

753-440

34

Monitoring stanu przekaźników załączających oświetlenie, gniazda

750-610

1

 

750-430

1

Monitoring stanu przekaźników załączających wentylatory grzejników kanałowych

750-532

1

Sterowanie urządzeniami: pompa wody, zasilanie urządzeń wewnątrz rozdzielni, informacja dla pompy ciepła o zaniku fazy.

750-493

2

Analiza energii i prądu: ogólny i pompa ciepła

750-652

2

Integracja agregat prądotwórczy oraz monitoring ładowarki

750-600

1

 

750-920

1

Monitoring ładowarki

WAGO2

750-830

1

Sterowanie ogrzewaniem, sterowanie podlewaniem trawnika integracja z pompą ciepła po BACnet/IP; integracja z centralami wentylacyjnymi po protokole central opartym o RS485; komunikacja ze stacją pogodową na dachu; obsługa paneli 3.5”, przycisków 6-ścio klawiszowych sofi na magistrali Modbus

NV

BACnet

Modbus

Fb_Valox

750-532

25

Załączanie napędów zaworów grzejnikowych, oraz zaworów podlewania trawnika

750-559

1

Sterowanie prędkością wentylatorów grzejników kanałowych

750-652

5

Komunikacja Modbus z panelami i przyciskami, komunikacja RS485 z dwoma centralami Valox, monitoring ładowarek

750-600

1

 

750-920

1

Monitoring ładowarki

WAGO3

750-881

1

Sterowanie bramą, oświetleniem, pomiar temperatury, detekcja obecności, pomiar nasłonecznienia w pokojach

NV

DALI

750-1405

3

Detekcja obecności z czujników obecności, zbieranie wciśnięcia przycisków naściennych

750-1504

5

Załączanie oświetlenia z pośrednictwem przekaźników WAGO

750-459

4

Pomiar nasłonecznienia w pomieszczeniach

750-461

4

Pomiar temperatury w pomieszczeniach za pomocą czujników PT100

750-559

10

Sterowanie oświetleniem regulowanym za pośrednictwem ściemniaczy SPP20-600

750-641

1

Sterowanie oświetleniem RGB LED

750-600

1

 

750-920

1

Monitoring ładowarki

WAGO4

750-849

1

Integracja z centralą alarmową Satel Integra128, integracja KNX z roletami Velux, sterowanie roletami, obsługa systemu Multiroom IP-AM300

NV

KNX

Fb_Satel

Fb_Ipam300

753-646

1

Integracja z roletami Velux

750-1504

2

Sterowanie żaluzjami, markizą

750-652

1

Integracja z centralą Satel Integra128

750-600

1

 

750-920

1

Monitoring ładowarki

 

Tabela 1. Zestawienie urządzeń WAGO I/O oraz ich funkcje i użyte protokoły

System dystrybucji obrazu TV/SAT

System dystrybucji obrazu satelitarnego odbywa się w 7 strefach: pokój zabaw, kuchnia, pokój dla dzieci, sypialnia rodziców, gabinet, pokój gościnny 1, pokój gościnny 2. Zaprojektowano go w oparciu o 7 tunerów satelitarnych typu DreamBox z wyjściem HDMI (full HD). Tunery są zainstalowane w szafie RACK w pomieszczeniu technicznym i przekazują sygnał telewizyjny i audio za pośrednictwem konwerterów i sieci LAN do wyszczególnionych powyżej pomieszczeń. Za pomocą skrętki UTP z pomieszczeń jest przekazywany za pomocą konwerterów sygnał z pilota IR do szafy RACK. W ten sposób zrealizowano funkcjonalność przesyłania obrazu full HD bez konieczności instalacji tunera w pobliżu telewizora. W punkcie dystrybucyjnym przy każdym telewizorze pozostała jeszcze jedna skrętka komputerowa LAN służąca do ewentualnego podłączenia telewizora do Internetu bądź zastosowania lokalnego Set-Top-Boxa pełniącego funkcję aktywnego pulpitu komputera z dostępem do serwera multimedialnego.

System nagłośnienia Multiroom

Wykonano 20 stref systemu nagłośnienia multiroom. Kable głośnikowe od tego systemu zostały rozszyte wprost na podstawkach bazowych WAGO 280-629 w kanale złącz kablowych. System multiroom wykonano w oparciu o moduły IP-AM300 produkcji iHMS Integrator Systemów i zostały wetknięte w wyżej wyszczególnione podstawki bazowe, a także o moduły wzmacniaczy mocy audio 10W (WM-10) wtykane w sąsiadujące podstawki. Dźwięk, radio internetowe oraz piosenki są pobierane przez moduły IP-AM300 z sieci LAN z centralnego serwera multimedialnego bądź z internetu. Każda para tj. moduł IP-AM300 i wzmacniacz mocy WM-10 stanowią jedną strefę stereo multiroom. Komunikacją w zintegrowanym systemie HMS z modułami IP-AM300 zajmuje się kontroler WAGO4. Specjalizowany sterownik do komunikacji z IP-AM300 jest składnikiem iHMS Library.

Monitorowanie systemów zasilania i oświetlenia

Do monitorowania systemów zasilania oraz energii elektrycznej zastosowano kontroler WAGO1 750-880 pełniący funkcję diagnostyczną zasilania oraz funkcję wspomnianego wcześniej mini serwera dla technologii NetViz. Jego zadania to: monitoring stanu zabezpieczeń prądowych z użyciem wejść cyfrowych i styków pomocniczych zainstalowanych przy każdym aparacie w rozdzielni głównej za pomocą modułów 750-1405, monitoring poprawności zadziałania przekaźników załączających oświetlenie, gniazda, rolety itp. za pomocą modułów 753-440, integracja z agregatem prądotwórczym za pośrednictwem protokołu Modbus RTU RS485, monitoring stanu zasilania UPS-a znajdującego się w szafie RACK za pomocą modułu RS232, a podtrzymującego zasilanie dla zainstalowanych tam urządzeń, monitoring stanu zasilania UPS własnego zasilacza 24VDC – ZAS1, monitoring stanu zasilania UPS zasilacza 24VDC – ZAS5 pełniącego rolę zasilania paneli dotykowych 10.4” NetVizLite zlokalizowanych w budynku, analiza prądu (pomiar zużycia energii elektrycznej) na głównym zabezpieczeniu a także oddzielnie analiza zasilania pompy ciepła wraz z pomiarem zużytej przez nią energii elektrycznej za pomocą dwóch modułów 750-493.

Integracja z systemem alarmowym

W obiekcie użyto system alarmowy oparty o centralę Satel. Integracja z systemem alarmowym odbywa się przy użyciu drajwera do centrali Satel będącego składnikiem iHMS Library pracującego na kontrolerze WAGO4 750-849, modułu RS232 750-652 i modułu pośredniczącego zainstalowanego w centrali Satel o nazwie INT-RS. Dzięki tej integracji jest możliwe wprowadzenie do systemu HMS informacji o stanie systemu alarmowego, a także zazbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref z przycisków dotykowych NetVizEco i paneli NetVizLite.

Integracja z systemem wentylacji i roletami Velux

W budynku zastosowano dwie centrale wentylacyjne Vallox 252D digit SE Vallox 90. Zintegrowano je z systemem automatyki za pośrednictwem modułów RS232 750-652 i specjalizowanego drajwera komunikacyjnego będącego składnikiem iHMS Library za pomocą kontrolera WAGO 4 z programowalnym interfejsem sieciowym KNX wyposażonym w moduł I/O KNX-TP znajdującym się w złączu kablowym ZK8. Magistralą KNX połączono rolety Velux za pośrednictwem gateway VELUX-AS (znajdującym się na wyposażeniu systemu Velux io-homecontrol).

Integracja z systemem ogrzewania – pompa ciepła

Zastosowana w budynku pompa ciepła Alfainotec SWC330 wersja z licznikiem energii cieplnej wyprodukowanej jest wyposażona w gniazdo RJ45 – LAN z protokołem BACnet służącym do integracji z systemami zewnętrznymi. Do integracji z tą pompą wykorzystano programowalny sterownik sieciowy BACnet WAGO2 750-830 zainstalowany w kanale kablowym ZK7. Kontroler ten pełni również funkcję sterowania ogrzewaniem podłogowym w budynku za pośrednictwem napędów on/off zaworów ogrzewania podłogowego, ogrzewania ogrodu zimowego za pośrednictwem napędów regulowanych 0-10VDC na zaworach grzejników kanałowych, sterowania nawadnianiem, komunikacji ze stacją pogodową MS-360LPM produkcji iHMS Integrator Systemów zainstalowaną na dachu za pośrednictwem protokołu Modbsu RTU RS485. Kontroler WAGO2 pełni również funkcję kontroli stanu zasilania UPS-a swojego własnego zasilacza – ZAS2, a także zasilacza ZAS6 i ZAS7 dostarczającego napięcie dla dotykowych paneli sterujących NetVizEco 3.5” zlokalizowanych w budynku w wybranych pomieszczeniach. Kontrola tych UPS-ów odbywa się za pomocą złącza do programowania RS232 w kontrolerze WAGO2, a także 2 dodatkowych modułów I/O RS232. Dodatkową funkcją kontrolera WAGO2 jest sterowanie przewodami grzewczymi wpustów dachowych.

Sterowanie roletami i oknami Velux

W budynku zastosowano następujące typy rolet: żaluzje zewnętrzne sterowane silnikami 230V AC, markizę na tarasie salonu sterowaną silnikiem 230V AC, okna dachowe z roletami elektrycznymi Velux w systemie bezprzewodowym io-homecontrol. Rolę sterowania tymi urządzeniami przydzielono kontrolerowi WAGO4 znajdującemu się w złączu kablowym ZK8.

Sterowanie oświetleniem

Zaprojektowano dwa sposoby sterowania oświetleniem w budynku: sterowanie on/off i sterowanie regulowane. Te pierwsze odbywa się za pośrednictwem modułów I/O z wyjściami cyfrowymi WAGO i przekaźników WAGO na listwie ZR2 i ZR3 znajdujących się w rozdzielni głównej. Do sterowania oświetleniem regulowanym (ściemnianym) zastosowano wyjścia analogowe WAGO I/O 0-10V 750-559 i ściemniacze wykonawcze SPP20-600 dwukanałowe (każdy kanał o mocy 300W) produkcji iHMS Integrator Systemów. Sterowaniem oświetleniem zajmuje się kontroler WAGO3 750-881 znajdujący się w złączu kablowym ZK8. Kontroler ten doposażono w moduł mastera DALI 750-641 wraz z zasilaczem magistrali do sterowania oświetleniem RGB LED zainstalowanym w pomieszczeniu kina domowego. Kontroler WAGO3 pełni jeszcze następujące dodatkowe funkcje związane z oświetleniem ale i ogrzewaniem: komunikacja po RS485 Modbus z dotykowymi panelami sterującymi NetVizEco 3.5” przy użyciu bloków funkcyjnych biblioteki iHMS Library, zbieranie informacji ze standardowych przycisków za pomocą modułów wejść cyfrowych, zbieranie informacji z czujników obecności za pomocą modułów wejść cyfrowych, zbieranie informacji o poziomie nasłonecznienia w pomieszczeniach, które jest wyznacznikiem do załączenia oświetlenia w danym pokoju/strefie, a także zbieranie informacji o temperaturze z 3-przewodowych czujników temperatury znajdujących się w standardowych przyciskach w wybranych strefach grzewczych gdzie brak jest NetVizEco 3.5”. Do zbierania informacji o temperaturze użyto modułów WAGO 750-461.

Panele NetVizLite 10.4”

Panele umożliwiają m.in. wizualizację i sterowanie:

 • oświetleniem,

 • ogrzewaniem (komfortem cieplnym),

 • wideotelefon (w tym integracja z wideobramofonem),

 • centrum wiadomości (z wideotelefonu, z wideobramofonu, e-mail, skype, głosowe z centrali telefonicznej, notatki odręczne, informacje ze skrzynki na listy, SMS-y),

 • prognoza pogody i informacje ze stacji pogodowej lokalnej,

 • multiroom (z każdego panela można sterować strumieniem audio w dowolnie wybranej strefie, lista utworów z serwera centralnego, radio internetowe, radio z tunera lokalnego, tworzenie play listy, poziom głośności w strefie, włączanie muzyki na podstawie stworzonych wcześniej harmonogramów),

 • czas na świecie (wybrane strefy czasowe),

 • wykresy zużycia mediów (woda, prąd, gaz itp.),

 • podgląd obrazów z kamer i nagrań wideo,

 • uzbrajanie alarmu (zastępuje standardową klawiaturę systemu alarmowego), stan linii alarmowych,

 • podgląd stanów zabezpieczeń prądowych (bezpieczników) w rozdzielniach elektrycznych strefowych – łatwa lokalizacja bezpiecznika przydatna zwłaszcza w rozległych obiektach.

Rysunek 3. Wygląd zewnętrzny panela NetVizLite 10.4”

Panele dotykowe mogą być wyposażone w następujące kolory ramki ozdobnej: chrom, alu, stal szczotkowana, mosiądz, antyk, dowolny kolor RAL, a na zamówienie również ramki wykonane z innych materiałów, np.: drewno lub szkło.

Panele NetVizEco 3.5” - pokojowe zamiast przycisków

W niektórych pomieszczeniach zamiast wielofunkcyjnych przycisków (włączników) zastosowano dotykowe panele sterujące NetVizEco o rozmiarze 3.5”, które ułatwią użytkownikom sterowanie: oświetleniem, ogrzewaniem, mutliroom w danej strefie. Panele te nie mają funkcji centrum wiadomości i wideotelefonu tak jak NetVizLite 10.4”, nie mogą też wyświetlać obrazów z kamer, ale dzięki integracji z multiroom i systemem alarmowym zastępują one klawiatury systemu alarmowego i klawiatury LCD systemu multiroom, a dzięki dodatkowym funkcjom sterowania ogrzewaniem i oświetleniem stają się prostym narzędziem do sterowania danym pomieszczeniem.

Rysunek 4. Wygląd dotykowego panela sterującego NetVizEco 3.5”

Osprzęt elektryczny naścienny

W rezydencji zainstalowano osprzęt Legrand MOSAIC wraz z ramkami w linii wzorniczej sofi – NOWOŚĆ produkcji iHMS Integrator Systemów. Wiele kolorów frontów do wyboru, linia wzornicza nawiązuje do linii wzorniczej paneli dotykowych. W miejscach gdzie inwestor zrezygnował z paneli NetVizEco3.5” zastosowano magistralne przyciski sofi 6-ścio klawiszowe. Przyciski sofi 4-ro klawiszowe podłączono bezpośrednio do modułów wejść/wyjść WAGO.

Rysunek 5. Wygląd przycisku 6-klawiszowego w linii wzorniczej sofi z pomiarem temperatury na magistrali Modbus

Rysunek 6. Wygląd przycisku 1-klawiszowego w linii wzorniczej sofi

Rysunek 7. Wygląd przycisku 4-klawiszowego w linii wzorniczej sofi z frontem drewnianym

Opis wizualizacji NetVizLite

Uruchomienie aplikacji

Po uruchomieniu aplikacji pojawia się DiagramLogo przez cały czas uruchomienia. Istnieje możliwość personalizacji diagramów przy starcie aplikacji jak również na innych diagramach wizualizacji. Na przykład umieszczenia logo inwestora, czy logo danego budynku.

Rysunek 8. Ekran uruchamiania aplikacji

 

Po tym czasie oprogramowanie informuje o próbie łączenia z serwerem NetVizLite.

Rysunek 9. Ekran łączenie z mini serwerem WAGO

 

Oprogramowanie po tej operacji zwraca informację w postaci właściwego diagramu połączony/niepołączony. Dla diagramu połączony informacja ta jest wyświetlana przez czas ok. 2s, natomiast dla ekranu niepołączony przez cały czas do kolejnej próby łączenia, która będzie się odbywała w interwałach czasowych co ok. 10s. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik łatwo może zdiagnozować czy dany panel na pewno jest połączony z mini serwerem w odróżnieniu od innych systemów, gdzie nie wie się stojąc przed panelem czy dane na nim wyświetlane na pewno są aktualne.

Rysunek 10. Ekran informujący o połączeniu z serwerem

 

Rysunek 11. Ekran informujący o braku połączenia z mini serwerem

Okno główne

Składa się z 3 stref:

 1. belki górnej z szarym logiem iHMS z lewej strony (kliknięcie w logo powoduje powrót do głównego diagramu, którym jest MENU), statusami: pogoda ikona + wartość temperatury, koperta ikona + ilość wiadomości, budzik ikona + czas budzenia, okno ikona prezentująca status otwarte/zamknięte, po prawej godzina, w środku data

 2. diagramu przełączanego,

 3. belki dolnej z przyciskami, które działają natychmiastowo: wyjście z mieszkania, otwarcie garażu, otworzenie drzwi – integracja z wideodomofonem, powrót do domu, 1 scena świetlna, klawiatura alarmowa.

Rysunek 12. Okno główne

Opis funkcjonalny poszczególnych diagramów

Diagram (główny) – MENU

Podzielony na dwa obszary.

Po lewej stronie domyślnie są rozmieszczone są rzuty budynku w ilości 4szt. w podziale na obszary aktywne dotyczące kondygnacji, obszar alarmuje odpowiednim kolorem o sytuacji na kondygnacji i jest przyciskiem aktywnym przenoszącym na kondygnację (w matrycy 2x2) przełączającym diagram MENU na wybrany diagram podmenu z określoną listą pomieszczeń odpowiadającą danej kondygnacji.

Po prawej przyciski w ilości 8szt. (w matrycy 2x4) przełączające diagram MENU na wybrany przyciskiem diagram: budzik, wideotelefon, centrum wiadomości, pogoda, mutliroom, konfiguracja, świat, zużycie mediów.

Rysunek 13. Diagram MENU

Diagram pod-MENU

Po wybraniu z diagramu głównego określonej kondygnacji pojawia się diagram podmenu dla tej kondygnacji zawierający po lewej stronie rzuty pomieszczeń z przewijakami lewo/prawo, po prawej lista pomieszczeń. Obrazek przechodzi jako slajd. Pomieszczenie wybrane przewijakami na liście zostaje wyróżnione. Kliknięcie w wybrany rzut pomieszczenia przenosi na diagram z jego funkcjami. Aby zmienić rzut pomieszczenia na tym diagramie można też skorzystać z listy pomieszczeń znajdującej się po prawej stronie klikając na wybraną nazwę pomieszczenia.

Rysunek 14. Diagram pod-MENU

 

Zamknięcie tego diagramu przyciskiem „X” powoduje przejście do diagramu MENU.

Na rzucie pomieszczenia mogą znajdować się obiekty aktywne bądź obszary ze zmieniającymi się stanami dla potrzeb wizualizacji, bądź sterowania (czujki, żarówki, dodatkowe kontrolki itp.).

Diagram – pomieszczenia

Na tym diagramie widzimy określone funkcje wizualizacji i sterowania dostępne dla danego pomieszczenia, na przedstawionym poniżej diagramie przykładowym „Gabinet z tarasem” mamy rozrzucone kontrolki do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, roletami w tym pomieszczeniu. Zamiast ujęcia pomieszczenia w sposób typowy, tj. rzutu pomieszczenia z góry, można uatrakcyjnić wizualizację diagramu pomieszczenia poprzez zastosowanie ujęcia typu podkład – zdjęcie pomieszczenia co jest prezentowane na rysunku 15b.

Rysunek 15a. Diagram – FUNKCJE pomieszczenia na podkładzie typu RZUT z góry

 

Rysunek 15b. Diagram – FUNKCJE pomieszczenia na podkładzie typu zdjęcie

Diagram – BUDZIK

Za pomocą tego diagramu ustawia się godzinę budzenia na panelu zmieniając godzinę i minuty za pomocą odpowiadających im przycisków +/-, dodatkowo za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie można przed ustawieniem budzika określić dźwięk budzenia. Po wyborze dźwięku jest on odtworzony jednokrotnie na panelu. Dźwięk lub play lista lub dowolny plik muzyczny z serwera centralnego może być wysyłany do wybranej na budziku strefy multiroom. Budzik jest zaprogramowany w kontrolerze WAGO.

Rysunek 16. Diagram – BUDZIK

 

W każdej chwili, będąc na dowolnym diagramie można wywołać za pomocą skrótu klawiszowego w belce dolnej – klawiaturę alarmową w celu wizualizacji pracy alarmu. Klawiatura ta zastępuje także standardowe klawiatury systemu alarmowego.

Rysunek 17. Klawiatura alarmowa

 

Klawiatura alarmowa charakteryzuje się tym, że jej wywołanie każdorazowe może nastąpić jako PINsecure® (tj. klawisze cyfr zajmują miejsca przypadkowe za każdym razem kiedy otwiera się klawiaturę) lub bez tej opcji. Jest ona szczególnie ważna, gdyż utrudnia to obserwatorowi z zewnątrz odczytanie PINu do uzbrojenia alarmu. Klawiatura posiada statusy oznaczone kolorowymi LED, które pobierają dane z drajwera centrali alarmowej, a także pole tekstowe na którym wyświetlają się wykryte zdarzenia z systemu alarmowego.

Diagram – WIDEOTELEFON

Wideotelefon na panelu ma wiele funkcji: możliwość nawiązania rozmowy interkomowej z innym panelem znajdującym się na terenie obiektu (dźwięk + wideo) co bardzo ułatwia życie w rezydencjach o dużym metrażu, możliwość nawiązania rozmowy telefonicznej, możliwość integracji z wideobramofonem. Na diagramie wideotelefonu wprowadziliśmy również skróty klawiszowe: taxi, restauracja, 112, 996, 997, 998.

Rysunek 18. Diagram – WIDEOTELEFON

Diagram – WIADOMOŚCI

Lista wiadomości na diagramie głównym. Po kliknięciu w dany typ wiadomości otwiera się diagram z tekstem tej wiadomości i można ją: odczytać/odsłuchać, skasować, odpowiedzieć. W przypadku wiadomości wymagających użycia klawiatury, automatycznie pojawia się ona po wciśnięciu klawisza odpowiedz. Odpowiedź na daną wiadomość może być dowolnego typu wybieranego z menu przejściowego.

Rysunek 19. Diagram – LISTA WIADOMOŚCI

Rysunek 20. Diagram – MENU PRZEJŚCIOWE – wybór typu wiadomości

Wyróżniamy następujące typy wiadomości:

a) notka – wiadomość pisana odręcznie w białym polu (przychodzi i wychodzi jako plik graficzny za pomocą skrzynki e-mail),

b) SMS – wiadomość pisana z klawiatury ekranowej, przychodząca i wychodząca za pomocą drajwera do portalu www.smsapi.pl (wymagane utrzymywanie konta na tym portalu) oprogramowanego na kontrolerze WAGO przy użyciu iHMS Library,

c) e-mail – wiadomość pisana z klawiatury ekranowej, przychodząca i wychodząca za pomocą skrzynki e-mail,

d) nagranie – wiadomość nagrywana za pomocą kamery i mikrofonu na panelu lub innym urządzeniu (na przykład wiadomość z centrali telefonicznej, wideodomofonu, bądź wiadomość odebrana bezpośrednio przez panel w przypadku gdy on nie odbiera połączenia) wysyłana i odbierana za pomocą skrzynki e-mail,

e) SKYPE – wiadomość pisana z klawiatury odbierana i wysyłana za pomocą drajwera Skype.

Rysunek 21. Wiadomość typu notka

Rysunek 22. Wiadomość typu SMS

Rysunek 23. Wiadomość typu e-mail

Rysunek 24. Wiadomość typu nagranieRysunek 25. Wiadomość typu Skype

Diagram – POGODA

Diagram pogoda czerpie dane z prognozy pogody (drajwer RSS), a także ze stacji pogodowej MS360-LPM znajdującej się na dachu budynku za pośrednictwem kontrolera WAGO.

Rysunek 26. Diagram – POGODA (brak deszczu)

 

Po lewej stronie znajdują się kontrolki, które są zasilane w dane z prognozy pogody, po prawej stronie kontrolki: sygnalizacja deszczu, róża wiatrów, siła wiatru, temperatur H/L, obecna, wilgotność, nasłonecznienie zasilane ze stacji pogodowej na dachu.

Rysunek 27. Diagram – POGODA (deszcz wykryty przez czujnik ze stacji pogodowej)

Diagram – MULTIROOM

Kontrolka multiroom „prosta” (sam player) i „złożona” z wyborem z listy utworów. Jeden diagram odpowiada właściwej strefie.

Rysunek 28. Diagram – MULTIROOM (kontrolka „złożona”)

Po lewej stronie przyciski z dwoma playlistami, po prawej sterowanie poziomem dźwięku w strefie i wybór dwóch scenariuszy odgrywania utworów: Losowo, Zapętlenie. Poniżej lista utworów z przewijakami góra/dół i podświetleniem aktualnie odgrywanego utworu. Dodatkowo Tytuł utworu wraz z czasem pojawia się nad playerem.

Diagram – KONFIGURACJA HARMONOGRAMY

Diagram ten ma podmenu przejściowe do wybranego harmonogramu.

Rysunek 29. Menu przejściowe dla harmonogramów

Są następujące harmonogramy określone przez użytkownika:

a) harmonogram podlewania ogrodu,

b) harmonogram załączania oświetlenia zewnętrznego.

c) harmonogram załączania pompy ciepła (pieca, centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej),

d) harmonogram załączania oświetlenia antywłamaniowego (aktywny po zazbrojeniu alarmu),

e) harmonogramy inne potrzebne do funkcjonowania rezydencji, np.: harmonogram załączania spa, czy nagrzewanie kortu tenisowego promiennikami bądź lampami.

Rysunek 30. Harmonogram

Zmiana pozycji harmonogramu (akurat w tym przypadku 1 z 10 pozycji dla podlewania ogrodu) odbywa się za pomocą przewijaków góra/dół. Przewijanie odbywa się w sposób „slajdy”. Jak widać na harmonogramie mamy możliwość ustawienia czasu podlewania od...do, dni w których podlewanie następuje, ilości wody do podlewania. Oczywiście harmonogramy mogą być uruchamiane ze stacji pogodowej w zależności od tego czy był deszcz czy nie. Harmonogramy są oprogramowane w kontrolerze WAGO za pomocą biblioteki WAGO.

Diagram – ŚWIAT

Diagram zawierający kontrolkę świat z wyszczególnionymi stolicami, których nazwa i czas będzie prezentowany na kontrolce, kursy walut i giełda, dla których dane pochodzą z drajwera RSS (www.onet.pl itp.).

Rysunek 31. Diagram świat

Kontrolka świat jest konfigurowalna odnośnie tego, jakie stolice będą na mapce pokazywane. Po skonfigurowaniu pojawia się Nazwa stolicy, punkcik – lokalizacja, czas aktualny, kliknięcie w daną stolicę powoduje otwarcie w lewym dolnym rogu kontrolki zakładki z powiększonym czasem dla wybranej stolicy.

Diagram – WYKRESY

Przedstawia 4 wykresy on-line (konfigurowalne kontrolki: słupek, linia, punkt) dla określonej danej zużycia. Dane są zbierane i przechowywane na pamięci flash w kontrolerze WAGO1.

Każdy wykres ma po prawej stronie klawisze: dzień, tydzień, miesiąc, rok, które określają pojemność wyświetlania wykresu co do czasu.

Na tym diagramie są 4 przykładowe wykresy:

a) zużycie energii elektrycznej – dom,

b) zużycie energii elektrycznej – pompa ciepła,

c) zużycie wody – dom,

d) zużycie wody – ogród.

Rysunek 32. Diagram z kontrolkami wykresy

Diagram – centrale wentylacyjne

Rysunek 33. Diagram schemat centrali wentylacyjnej Valox

Diagram – zużycie i monitoring energii elektrycznej

Rysunek 34. Diagram analiza zużycia energii elektrycznej

Opis wizualizacji NetVizEco

Ekran (okno główne) podzielony na dwie części:

 • część stała (okno górne) zawierająca od lewej logo firmy instalatorskiej, statusy danego pomieszczenia (stan pracy ogrzewania/chłodzenia, wartość temperatury w pomieszczeniu, stan ustawienia budzika, czas ustawienia budzika, stan pracy centrali alarmowej, stan pracy systemu Eco Dom, aktualna godzina,

 • część zmienna (okno dolne) zawierająca menu funkcji w danym pomieszczeniu.

Rysunek 35. Okno główne – MENU

 

Podświetlenie ekranu zmniejsza się w zależności od stanu nasłonecznienia w pomieszczeniu, czym ciemniej tym mniejsze podświetlenie. Ekran jest aktywny (podświetlony) w ciągu czasu 30s (jest możliwość zmiany tego czasu); a w czasie zasilania bateryjnego w ciągu czasu 10s. Przejście ekranu w uśpienie wiąże się ze zmianą okna głównego na BlindTouch (jedno pole dotykowe). Dotknięcie tego pola powoduje przejście do pracy normalnej i załączenie domyślnej sceny świetlnej w danym pomieszczeniu.

Ekran przechodzi w stan pracy normalnej również w przypadku alarmu zewnętrznego, dodatkowo jest odgrywany dźwięk alarmowy na panelu. Podczas alarmu w oknie dolnym jest prezentowana przyczyna alarmu wraz z przyciskiem AKCEPTUJ, jego naciśnięcie powoduje wyłączenie alarmu dźwiękowego na wszystkich panelach i powrót do pracy normalnej.

Menu funkcji (numery przycisków):

1 – oświetlenie

2 – komfort

3 – rolety (jeżeli są w danym pomieszczeniu)

4 – pobudka (załączenie pobudki odbywa się nawet wtedy, gdy głośnik jest wyłączony)

5 - pogoda

6 – czas na świecie (podać strefy czasowe prezentowane: jedna główna, i dwie pomocnicze)

7 – alarm – sterowanie i monitoring

8 – przycisk włączenie systemu oszczędzania energii

9 – przycisk wyjścia z pokoju/domu (potrzebny do pewnych funkcji)

10 – rzut pomieszczenia

11 – sterowanie strefą multiroom

12 – stan techniczny budynku

Jeżeli w danym pomieszczeniu nie ma jakiejś z wymienionych powyżej funkcji to brak jest danego przycisku za tą funkcję odpowiedzialnego. W jego miejscu jest puste pole, oznacza to, że wszystkie pozostałe przyciski znajdują się na każdym panelu w tym samym miejscu.

Rysunek 36. Diagram sterowanie oświetleniem

 

Rysunek 37. Diagram sterowanie ogrzewaniem

 

Rysunek 38. Diagram ustawianie budzika

 

Rysunek 39. Diagram prognoza pogody

 

Rysunek 40. Diagram czas na świecie

 

Rysunek 41. Diagram rzut pomieszczenia

 

Rysunek 42. Diagram sterowanie strefą Multiroom „prosty” player

 

Rysunek 43. Diagram sterowanie centralą wentylacyjną

System wizualizacji NetVizTV

Zlokalizowany w pomieszczeniach gdzie znajdują się telewizory podłączone za pomocą dekodera STB.

Oprogramowanie NetVizTV to przełom w dziedzinie sterowania automatyką apartamentu, domu, rezydencji. Służy do wizualizacji i zdalnego sterowania systemami automatyki budynkowej opartymi o rozwiązania iHMS Integrator Systemów z poziomu ekranu telewizora (fullHD) lub projektora. Cała wizualizacja i sterowanie odbywa się podczas oglądania aktualnego programu TV, filmu, czy prezentacji bez konieczności jej przerywania. Wizualizacja po naciśnięciu na pilocie przycisku-skrótu otwiera się na pierwszym planie i jest półprzeźroczysta. Do dyspozycji użytkownika oprogramowanie oddaje przyciski w pilocie zdalnego sterowania telewizora. W oparciu o oprogramowanie NetVizTV można zbudować nie tylko wizualizację i sterowanie automatyką budynku, ale również własny interfejs użytkownika do sterowania treścią odbieranego programu, a także zbudowaniem dowolnej treści informacyjnej.

Oprogramowanie realizuje następujące funkcje:

 • Sterowanie oświetleniem, roletami zewnętrznymi i wewnętrznymi ozdobnymi, zasłonami i firanami itp.

 • Sterowanie komfortem cieplnym: ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją

 • Sterowanie nagłośnieniem i multiroom

 • Sterowanie centralą alarmową

 • Monitoring obecności osób, o awariach urządzeń zintegrowanych, dźwiękowe i graficzne informacje o: alarmach, monitoring drzwi, okien

 • Rzut pomieszczenia/budynku z aktywnymi obiektami

 • Zegarek w górnej części grafiki

 • Własne treści informacyjne (pogoda, kursy walut, treści stałe, itp.)

Do dyspozycji użytkownika panela są wyraźne, intuicyjne ikony przedstawiające odpowiednie funkcje, a także diagramy sterujące. Struktura MENU:

 • Kategoria główna (bez ograniczeń, przesuwana w pętli)

 • Podkategoria I (bez ograniczeń, przesuwana w pętli)

 • Podkategoria II (maks. 6)