iHMS

Aqua Park w Suwałkach

Obiekt został zrealizowany na przełomie kwietnia 2009r i grudnia 2010r. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Państwa, środków własnych miasta Suwałki. Wartość całkowita projektu opiewała na kwotę 46.616.672,32zł.
Zakres :  Obiekt składa się z części basenowej, części odnowy biologicznej oraz części zaplecza obsługujących te dwie części.
Kubatura obiektu wynosi 53.965,3 m3, powierzchnia użytkowa obiektu 10113,4m2, wysokość budynku 11,87m. Część basenowa składa się z części sportowej i rekreacyjnej. W części sportowej zaprojektowano basen typu (25x21m) oraz widownię dla około 301 osób+4 osób niepełnosprawnych.
Część basenowa rekreacyjna składa się z:

 • basenu rekreacyjnego o zróżnicowanych kształtach o głębokości, który posiada następujące atrakcje: sztuczną rzekę, leżanki z masażem podwodnym, masaże podwodne w ścianach bocznych, bicze wodne, kaskadę wodną, gejzery, parasol wodny, prąd 2 dyszowy
 • basenu do nauki pływania o wym. 12,5x6,0x1,0m i głębokości 1,35m, połączony bezpośrednio z basenem rekreacyjnym
 • brodzika dla dzieci z grzybkiem wodnym, jeżem wodnym
 • 3 „wirówek” na 5 osób każda, dwutorowej zjeżdżalni rodzinnej, zjeżdżalni rurowej otwartej 56m, dwóch zjeżdżalni rurowych powyżej 100m
 • dodatkowo zaprojektowano dostępny bezpośrednio z części basenowej aneks saunowy składający się z: sauny suchej, mokrej, wypożyczalni oraz części sanitarnej i technicznej

Część z odnową biologiczną stanowi autonomiczną atrakcję służącą użytkownikom z zewnątrz oraz stanowi zaplecze rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla zawodników pływackich i innych użytkowników basenów. Składa się z następujących części:

 • Część A - gabinety odnowy biologicznej – część lecznicza
 • Cześć B - sale sportowo-rekreacyjne z zapleczem
 • Cześć C - centrum saunowe

System BMS
    System monitorowania - BMS realizowany jest przy pomocy: układu czujników, modułów badających stany pracy innych systemów, kontrolerów WAGO I/O 750-841, 750-843 z interfejsem Ethernet, a także współpracujących z nimi modułów wejść/wyjść cyfrowych i analogowych zbierających i przetwarzających dane z lokalnych systemów słaboprądowych, oraz serwera BMS z zainstalowanym oprogramowaniem Asix.Evo produkcji Askom Sp. z o.o. z Gliwic. Cały system tworzy jedną strukturę BMS.
Zadania systemu:

 • monitoring i sterowanie oświetleniem zewnętrznym oraz oświetleniem korytarzy i sal konferencyjnych
 • monitoring rozdzielni głównej, a w niej: odczyt parametrów z analizatora sieci, licznika energii elektrycznej, stan pracy agregatu prądotwórczego
 • monitoring technologii basenowej
 • monitoring i sterowanie centralami wentylacyjnymi
 • monitoring centrali p.poż., rejestratorów wizji
 • integracja z systemem basenowym ESOK
 • informacja o alarmach przesyłana za pomocą SMS
 • wizualizację stanów alarmowych
 • możliwość monitorowania zdalnego poprzez Internet
 • wyświetlanie badanych parametrów systemów w postaci podkładów budowlanych z naniesionymi punktami aktywnymi na stacjach roboczych za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer
 • możliwość zarządzania zintegrowanymi instalacjami w budynku

W skład zintegrowanego systemu BMS wchodzą:
    a) serwer BMS z oprogramowaniem systemowym Windows i zainstalowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym Asix.Evo. Na potrzeby zintegrowanej komunikacji w sieci BMS wykorzystuje się protokół Network Variables oraz Modbus TCP/IP, który do oprogramowania Asix.Evo przekazuje 510 zmiennych,
    b) kontrolery programowalne serii 750-841, 750-849 i 750-873 WAGO I/O w ilości łącznej 4szt. zlokalizowane w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, rozdzielni sterującej oświetleniem i pomieszczeniu ochrony.
Wszystkie wymienione wyżej urządzenia i programy komunikują się ze sobą za pomocą jednolitego protokołu – Network Variables, a konwersja z innych protokołów odbywa się na poziomie kontrolerów WAGO. 

 
Rozdzielnia RGNN
a) obsługa Modbus RTU - analizatora sieci PM710 (adr. slave 1, 9600/8/n/1),
b) obsługa M-BUS – licznika energii elektrycznej,
c) obsługa NV – do BMS-u i alarmów do ASTRO,
d) konfiguracja sprzętowa:
- 750-873 – kontroler programowalny (COM0 – obsługa M-BUS, IP 192.168.0.105),
- 750-653/003-000 – moduł RS485 (COM2 – obsługa analizatora),
- 750-600 – moduł końcowy.

Rysunek1_1Rysunek1_2
Rysunek 1. Zdjęcie obrazujące rozdzielnię główną RGNN (po lewej drzwi frontowe rozdzielni, po prawej  sposób montażu kontrolera WAGO I/O)

 

Rozdzielnia TOZ
a) obsługa świateł zewnętrznych – wyjścia cyfrowe załączają przekaźniki,
b) obsługa sygnałów z agregatu – wejścia cyfrowe z agregatu,
c) obsługa NV – do BMS-u i alarmów do ASTRO,
d) konfiguracja sprzętowa:
- 750-841 – kontroler programowalny (IP 192.168.0.102),
- 750-530 – wyjścia cyfrowe 8DO,
- 750-432 – wejścia cyfrowe 4DI,
- 750-600 – moduł końcowy.

Rysunek2
Rysunek 2. Zdjęcie obrazujące rozdzielnię TOZ

 

Rozdzielnia ASTRO
a) obsługa alarmów z centrali p.poż. i rejestratorów wizji – wejścia cyfrowe,
b) obsługa NV – do BMS-u jak i alarmów z innych rozdzielni, interfejs komunikacyjny z Asix 5.0 za pomocą protokołu Modbus TCP/IP w technologii basenowej,
c) obsługa wizualizacji NetViz – 4 iPAQ z Windows Mobile (załączanie oświetlenia TOZ i SSOB, informacje o alarmach z agregatu),
d) obsługa węzła cieplnego PECTrovis 5576 Samson (IP 192.168.0.198:502, adr. slave 1)
e) obsługa modemu GSM TAINY GMOD-T1 – wysyłanie SMS-ów o alarmach,
f) konfiguracja sprzętowa:
- 750-849 – kontroler programowalny (IP 192.168.0.103),
- 750-430 – wejścia cyfrowe 8DI,
- 750-432 – wejścia cyfrowe 4DI,
- 750-653 - moduł komunikacji RS232 (COM2 – obsługa modemu GSM),
- 750-600 – moduł końcowy.

Rysunek3
Rysunek 3. Zdjęcie obrazujące rozdzielnię ASTRO

 

Rozdzielnia SSOB
a) obsługa central wentylacyjnych na dachu – Modbus RTU 9600/8/n/1,
b) obsługa świateł na obiekcie – wyjścia cyfrowe załączają przekaźniki,
c) obsługa załączania oświetlenia w sali konferencyjnej (integracja z systemem audiowizualnym sali konferencyjnej) – wejścia cyfrowe,
d) obsługa NV – do BMS i alarmów do ASTRO,
e) konfiguracja sprzętowa:
- 750-841 – programowalny kontroler (IP 192.168.0.101),
- 750-530 – wyjścia cyfrowe 8DO,
- 750-530 – wyjścia cyfrowe 8DO,
- 750-530 – wyjścia cyfrowe 8DO,
- 750-532 – wyjścia cyfrowe 4DO,
- 750-431 – wejścia cyfrowe 8DI,
- 750-653/003-000 – moduł RS485 (COM2 – obsługa central wentylacyjnych na dachu),
- 750-600 – moduł końcowy.

Rysunek4
Rysunek 4. Zdjęcie obrazujące fragment rozdzielni SSOB

f) zestawienie central wentylacyjnych na COM2:

 

Szafa RACK 19” - Asix.Evo
a) wizualizacja central wentylacyjnych Menerga na podbaseniu  - WebInterface,
b) obsługa NV z rozdzielni na terenie obiektu,
d) wizualizacja BMS,
e) konfiguracja sprzętowa:
- serwer 2U Dell Pentium Xenon, RAID 5 (IP wewnętrzne 192.168.0.196, IP zewnętrzne 46.170.29.11).

Rysunek5
Rysunek 5. Zdjęcie obrazujące serwer

 

Przenośne iPAQ z Windows Mobile
a) obsługa NetViz – wizualizacja do załączania świateł w obiekcie i informacja o alarmach z agregatu,
b) serwer dla wizualizacji NetViz – rozdzielnia ASTRO i kontroler 750-849.
 

Interfejs wizualizacji BMS
Interfejs wizualizacji BMS jest zrealizowany w środowisku Asix.Evo. Do budowy interfejsu wykorzystuje się przygotowane wcześniej obiekty graficzne png wraz ze zmieniającymi się stanami i obiekty typu tekst (teksty stałe i teksty dynamiczne generowane na podstawie stanów zmiennych). Podkłady budowlane i podkłady schematów technologicznych zostały zrealizowane jako element graficzny background-u. Do przełączania diagramów wykonano statyczne MENU opierając się na Akcjach Złożonych.
Aby zalogować się do wizualizacji należy dokonać następujących kroków.

Rysunek6
Rysunek 6. Zdjęcie obrazujące okno przeglądarki z wpisanym adresem

Otworzyć przeglądarkę Internet Explorer i wpisać w pole adresu następujący adres internetowy: http://46.170.29.11/EvoNet/PLBS01/evonet.htm
Po wpisaniu pojawi się zakładka o nazwie Asix Evo Net z widocznym wskaźnikiem postępu pobierania aplikacji. Za pierwszym razem lub po zmianach aplikacji, pobieranie jej może potrwać trochę dłużej (uzależnione jest to od prędkości łącza). Późniejsze otwieranie aplikacji sprowadza się jedynie do sprawdzenia, czy w trakcie nie powstała nowa wersja aplikacji, jeżeli nie aplikacja uruchamia się niezwłocznie i jest gotowa do pracy.

Rysunek7
Rysunek 7. Zdjęcie obrazujące okno przeglądarki z uruchomioną aplikacją na pełnym ekranie

Na powyższym rysunku jest przedstawione prawidłowe uruchomienie aplikacji wizualizacyjnej, na której widnieje: logo marki iHMS, data i godzina (z serwera), nazwa budynku, przycisk logowania. Po kliknięciu w przycisk logowania należy wybrać użytkownika i wpisać odpowiadające mu hasło, po czym nacisnąć ZALOGUJ.


Rysunek 8. Zdjęcie obrazujące okno przeglądarki po naciśnięciu przycisku „LOGUJ”

Jeżeli hasło jest prawidłowe otrzymamy diagram startowy (główny) wraz z menu bocznym.
 

Opis okna głównego wizualizacji
Okno główne jest dostosowane do ekranów o rozdzielczości 1920x1080, przy czym skaluje się proporcjonalnie do ekranów o innej rozdzielczość. Preferowany format ekranu to 16:9. Pod tym kątem zostało stworzone okno główne, które zawiera następujące obszary:

 • GórnaBelka – zawierająca logo, zegar i datę
 • Menu – zawierające przyciski do przełączania diagramów, a także możliwość przełączania Diagramu Menu na inny (klawisze przewijaków zlokalizowane na górze i dole menu)
 • Pole główne diagramu – tutaj są prezentowane wybrane z menu diagramy wraz z obiektami do sterowania i sygnalizacji

Na poniższym zdjęciu przykład okna głównego budynku z diagramem obrazującym stan techniczny systemów w budynku.


Rysunek 9. Zdjęcie obrazujące okno główne z diagramem – stan techniczny

 

Opis diagramu – agregat
Diagram agregatu. Diagram ten prezentuje wszystkie wymagane zmienne pochodzące z kontrolera agregatu potrzebne do nadzoru nad jego prawidłową pracą.


Rysunek 10. Diagram obrazujący stan pracy agregatu

 

Opis diagramu - analizator
W obiekcie znajduje się analizator sieci elektrycznej zainstalowany w rozdzielni RGNN oraz licznik energii.


Rysunek 11. Diagram obrazujący parametry pozyskane z RGNN

Energia zużyta (parametr zlokalizowany w dole diagramu) jest pozyskiwana za pomocą protokołu M-BUS z licznika energii elektrycznej Schrack. W celu sprawdzenia poprawnej komunikacji z analizatorem i licznikiem energii na diagramie zlokalizowano statusy informujące o poprawnej komunikacji lub jej braku.
 

Opis diagramu - oświetlenie
Diagram ten stanowi narzędzie do sprawdzania stanu, a także załączania wybranego oświetlenia. Odbywa się to poprzez wciśnięcie wybranego przycisku z ikonką żarówki.


Rysunek 12. Diagram obrazujący menu oświetlenie

Dodatkowo diagram wyposażony jest w przyciski, których kliknięcie przenosi na wybrany rzut budynku.


Rysunek 13. Diagram obrazujący rzut budynku – teren

Na diagramie teren zlokalizowano te same przyciski sterujące oświetleniem co na diagramie oświetlenie, przy czym wzbogacony jest on również w wizualizację stanów załączenia poszczególnych obwodów oświetleniowych oraz możliwość nastaw automatycznego załączania oświetlenia za pomocą harmonogramów. W pole czasu należy wstawić żądaną godzinę automatycznego załączenia/wyłączenia oświetlenia, oraz włączyć przycisk harmonogram. Od tego czasu kontroler WAGO będzie dbał o sterowanie oświetleniem zewnętrznym. Załączenie harmonogramu nadal umożliwia ręczne (w czasie trwania harmonogramu) załączanie lub wyłączanie oświetlenia.
 

Opis diagramu – wentylacja
Centrale wentylacyjne komunikują się z systemem BMS za pośrednictwem kontrolera WAGO zlokalizowanego w rozdzielni SSOB. Kontroler WAGO odpytuje za pomocą protokołu Modbus RTU wszystkie centrale, a dane do BMS-u przekazuje za pomocą Network Variables.


Rysunek 14. Diagram obrazujący dach z naniesionymi statusami central wentylacyjnych

Na diagramie zlokalizowane są:

 • statusy pracy central wentylacyjnych (kliknięcie w dany status przenosi na diagram właściwej centrali wentylacyjnej)
 • przyciski służące do przełączenia diagramu na diagram do wizualizacji odpowiedniej centrali Menerga zlokalizowanej w podbaseniu

Statusy central wentylacyjnych przekazują kompletną informację dla użytkownika BMS-u o stanie centrali wentylacyjnej w następującej kolejności stanów:

 • prawidłowa komunikacja z centralą (pojawia się wtedy, gdy centrala nie pracuje i nie jest w stanie awarii)
 • praca centrali (pojawia się wtedy gdy centrala pracuje, ale również przy spełnionym warunku poprawnej komunikacji z centralą), ten stan „przykrywa” stan prawidłowej komunikacji, należy wnioskować z logiki, że jeżeli jest prezentowany stan „praca centrali „ to na pewno jest poprawna komunikacja z nią
 • awaria centrali (pojawia się wtedy gdy jest awaria, ale również przy spełnieniu warunku prawidłowej komunikacji)
 • brak komunikacji z centralą (pojawia się wtedy, gdy kontroler WAGO utracił komunikację z centralą wentylacyjną, zatem nie ma możliwości odczytania jej statusów poprzednich)

W przypadku braku komunikacji z centralą wentylacyjną kontroler WAGO co 2min. Próbuje nawiązać tą komunikację. W tym czasie status zmieni się na ułamek sekundy na „łączenie”. Jeżeli czas próby tego łączenia będzie stosunkowo długi, użytkownik może zauważyć ten proces na ekranie.
Po kliknięciu w status centrali na diagramie nastąpi zmiana diagramu na diagram odpowiedni dla wybranej centrali wentylacyjnej.


Rysunek 15. Diagram centrala wentylacyjna typ I


Rysunek 16. Diagram centrala wentylacyjna typ II


Rysunek 17. Diagram centrala wentylacyjna typ III

Za pomocą przycisku START użytkownik może zdalnie załączyć (kolor zielony) lub wyłączyć daną centralę wentylacyjną.  Przycisk ten odwzorowuje również fakt czy centrala w danym momencie pracuje, czy nie. Dodatkowo dla ułatwienia obsługi załączania central wentylacyjnych wprowadzono automatyzację tego procesu za pomocą harmonogramu. Harmonogram dla central wentylacyjnych działa na tej samej zasadzie co harmonogram oświetlenia. W centrali typ I i typ II dodatkowo w polu „temperatura zadana” użytkownik może zadawać żądaną temperaturę na nawiewie.
 

Opis diagramu – HVAC
Dzięki komunikacji Modbus TCP/IP z urządzeniem Trovis zlokalizowanym w węźle cieplnym budynku otrzymujemy szczegółowe informacje dotyczące zużycia i stanów pracy tego węzła. Prezentowane jest to na dwóch diagramach: oddzielnie dla basenu i oddzielnie dla CO. Dane dotyczące zużycia są archiwizowane i na ich podstawie budowane są raporty przedstawione w dalszej części tego opisu. W górnej części diagramu zlokalizowano przyciski do przełączania pomiędzy diagramem basen a diagramem CO.


Rysunek 18. Diagram węzeł CO


Rysunek 19. Diagram węzeł basen

 

Opis diagramu – technologia basenowa
Na diagramie rzut basenów zlokalizowano pola aktywne, które zmieniają swój stan na kolor czerwony w przypadku, gdy na danym basenie wystąpił stan alarmowy. Kliknięcie w obszar basenu przenosi użytkownika na diagram z informacjami szczegółowymi dotyczącymi danego basenu.
Na diagramie szczegółowym są prezentowane wszystkie dane otrzymane z serwera Asix 5.0 sterującego pracę technologii basenowej. Dane te otrzymujemy za pomocą protokołu Modbsu TCP/IP.
Parametry dotyczące dopływów dobowych i miesięcznych są dodatkowo archiwizowane i prezentowane w postaci raportów.


Rysunek 20. Diagram rzut basenów


Rysunek 21. Diagram rzut basenów

 

Opis diagramu – ustawienia modemu GSM
Kontroler WAGO I/O zlokalizowany w rozdzielni ASTRO jest wyposażony w zewnętrzny modem GSM za pośrednictwem którego może wysyłać informacje o alarmach do 10 osób na telefon komórkowy.
Następuje to po wpisaniu w pole „Numer telefonu SMS” właściwego numeru telefonu w formacie xxx xxx xxx bez „0”. Jeżeli lokalizacja numeru jest poza granicami Polski, numer ten należy poprzedzić kodem kraju, na przykład Niemcy: 49 xxx xxx xxx.
Zastosowana karta SIM w modemie, której dane są prezentowane na diagramie jest kartą typu „pre paid”, co oznacza, że aby wysyłanie SMS-ów było możliwe należy „doładować” jej konto kwotą odpowiadającą żądanej ilości SMS-ów.
W przypadku potrzeby wymiany karty na inną na diagramie umożliwiono wprowadzenie jej kodu PIN w celu poprawnego zalogowania do stacji operatora.


Rysunek 22. Diagram ustawienia modemu

 

Opis diagramu – raporty
Diagram stanowi menu dla istniejących w systemie raportów. Ilość raportów jest sukcesywnie powiększana w zależności od potrzeb użytkownika.


Rysunek 23. Diagram obrazujący menu raportów

Po kliknięciu na wybrany raport jest on automatycznie generowany z danych archiwalnych i prezentowany w postaci oddzielnego okna. Do dyspozycji są następujące raporty:

 • raport dopływów do basenów (za wybrany okres)
 • raport dobowy zużycia energii cieplnej
 • raport zużycia energii cieplnej (za wybrany okres)
 • raport wartości współczynnika tgɸ
 • raport dobowy zużycia energii elektrycznej
 • raport zużycia energii elektrycznej (za wybrany okres)

Po otwarciu okna z parametryzacją wybranego raportu należy wprowadzić zakres dat i ew. godzin, z którego będzie generowany dany raport.


Rysunek 24. Diagram obrazujący okno z raportem

Na początku należy wybrać datę lub zakres dat za który będzie generowany raport. Można tego dokonać za pomocą rozwijanego kalendarza lub wpisując wybraną datę w pole.


Rysunek 25. Diagram obrazujący okno z wyborem daty


Rysunek 26. Wybór przedziału czasowego

Po wybraniu daty, należy wybrać zakres godzinowy, za który dany raport ma być wygenerowany i nacisnąć przycisk „view raport” zlokalizowany po prawej stronie okna przeglądarki. Po tej operacji na ekranie otrzymujemy raport zgodnie z zadanymi parametrami. Teraz można wydrukować raport lub wyeksportować go do jednego z trzech rodzajów plików:

 • xls
 • doc
 • pdf


Rysunek 27. Diagram obrazujący okno z wyborem drukuj


Rysunek 28. Wybór eksportuj

W przypadku, gdy raport posiada wiele pól będzie on automatycznie podzielony na strony. Jeżeli przy dużej ilości pól użytkownik chce znaleźć interesującą dla niego wartość może skorzystać z narzędzia „Find” (z ang. szukanie) i wpisać poszukiwaną w raporcie wartość. Na poniższym przykładzie poszukujemy wartości 0,2788 dla współczynnika tgɸ.
Program po znalezieniu wartości podświetli ją.


Rysunek 29. Pole szukania wartości


Rysunek 30. Rezultat „szukania”

 

Opis diagramu – wykresy
Tak jak w przypadku raportów, diagram ten stanowi menu dla stworzonych w systemie wykresów odpowiednich parametrów.


Rysunek 31. Diagram obrazujący menu wykresów

Po kliknięciu w wybrany wykres pojawi się w miejscu menu nowy diagram (w tym przypadku diagram z wykresem on-line dla parametru – moc cieplna chwilowa).


Rysunek 32. Diagram obrazujący wykres mocy cieplnej chwilowej

Każdy wykres prezentowany w postaci oddzielnego diagramu posiada w dolnej części (pod legendą dla serii) klawisze do nawigacji po wykresie. Można nimi powiększać/pomniejszać zakres pomiarowy, przesuwać zakres pomiarowy – podglądając wartości archiwalne. UWAGA!! przesuwanie zakresu pomiarowego po osi czasu powoduje, iż trzeba odczekać ok. 2s (w zależności od szybkości łącza internetowego) na odświeżenie danych na wykresie, gdyż dane te są pobierane w czasie rzeczywistym z archiwum.
 

Opis diagramu – alarmy


Rysunek 33. Diagram obrazujący tabelę alarmów obecnych

Diagram alarmy został podzielony na trzy tabele: alarmy bieżące (obecne), alarmy potwierdzone lub zakończone, alarmy archiwalne (historyczne).


Rysunek 34. Diagram obrazujący tabelę alarmów potwierdzonych

Za pomocą klawiszy nawigacyjnych zlokalizowanych w dolnym lewym rogu każdej tabeli można:

 • potwierdzać wybrany alarm
 • wykluczyć jednokrotnie wybrany alarm
 • odświeżyć tabelę alarmów
 • przefiltrować alarmy grupami (o ile są założone grupy alarmów)
 • otrzymać szczegółowe informacje o alarmie


Rysunek 35. Szczegółowe informacje o alarmie – w nowym oknie

Każdy alarm bieżący w zależności od jego priorytetu wywołuje jednorazowy lub powtarzający się dźwięk trwający do czasu  zakończenia zdarzenia alarmowego lub jego potwierdzenia. Dla każdego alarmu otrzymujemy: czas wystąpienia, czas zakończenia, czas potwierdzenia i szczegółowe informacje odnośnie stanowiska, na którym alarm został potwierdzony a także użytkownika, który alarm potwierdził. Alarmy są zbierane w archiwum. Rozmiar archiwum jest uzależniony od rozmiaru dysku (nie mniej niż 365 dni) i w przypadku zapełnienia się dysku nadpisywane są dane najstarsze. W systemie istnieje możliwość generowania raportów z określonych alarmów.


Rysunek 36. Diagram obrazujący tabelę alarmów historycznych

 

Baza definicji zmiennych
Baza zmiennych liczy sobie 510 zmiennych pochodzących ze 4 sterowników WAGO. W celu zbierania tych danych i ich dalszego przetwarzania Asix.Evo wykorzystuje 4 kanały komunikacyjne bazujące na drajwerze CtWago. W związku z tym, że instalacja ta wyznacza standard dla nazewnictwa zmiennych i sposobu komunikacji wprowadzono systematykę nazewnictwa zmiennych, tak aby przy następnych obiektach tego typu wykorzystać dużą część wizualizacji BMS, a także po to, aby zmienne nie „pomieszały się” w przypadku zainstalowania centralnego serwera BMS znajdującego się w DBC (z ang. Data Base Center). Kanały zostały wpisane za pomocą edytora Asix Architekt.


Rysunek 37. Tabela definicji zmiennych

Wersja PDF