iHMS

Hotel Puro we Wrocławiu

Hotel Puro we Wrocławiu to zupełnie nowe, innowacyjne podejście do usług hotelarskich w Polsce. Dzięki doświadczeniu zespołu Puro oraz innowacyjnemu podejściu, dostarcza gościom zupełnie nowe przeżycia na najwyższym poziomie w branży. We Wrocławiu, jednym z największych oraz najszybciej rozwijających się miast oraz przyszłym gospodarzem mistrzostw UEFA EURO 2012 powstał pierwszy polski Hotel Puro.
Projekt Hotelu Puro we Wrocławiu jest spójny z otaczającą architekturą oraz miejskimi planami rozwoju okolicy.
Pokoje hotelowe znajdują się na pierwszym, drugim i trzecim piętrze. Hotel składa się ze 98 pokoi dwuosobowych ( w tym pokoje przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz 4 pokoje jednoosobowe. Pod budynkiem znajduje się jednopoziomowy parking dla klientów hotelu z systemem ruchu zrealizowanym tak, by zapewnić jak najskuteczniejszą obsługę.
Budynek w kształcie litery „U” jest zamknięty od północy dwoma skrzydłami, wschodnim i zachodnim. Otaczają one wewnętrzny dziedziniec, który otwiera się na południe i fosę miejską ciągnącą się wzdłuż ulicy Podwale.
Ze względu na otwarty charakter PURO Hotel oraz intuicyjne użycie technologii, goście maja pełną kontrole w czasie pobytu w hotelu. Samoobsługowa recepcja znajdują się w centralnej części aby umożliwić łatwy dostęp dla gości. Wśród wielu udogodnień i nowinek technicznych w każdym pokoju PURO został zainstalowany specjalny panel dotykowy. Dzięki niemu można kontrolować ustawienia danego pokoju i dopasować je do swoich potrzeb i nastroju.


Rysunek 1. Zdjęcia panela dotykowego z wizualizacją w technologii NetViz

Za pomocą panelu dotykowego można: wybrać rodzaj oświetlenia, zmieniając jego natężenie i kolor, ustawić temperaturę panującą w pokoju oraz podłogi w łazience, ustawić budzik (wybierając przy okazji rodzaj dzwonka), zadzwonić do kogokolwiek gdziekolwiek na świecie, sprawdzić prognozę pogody, wymeldować się ekspresowo bezpośrednio z pokoju i wiele innych.
Nad wszystkimi systemami w hotelu sprawuje kontrolę zintegrowany system BMS oparty o serwer i specjalizowane oprogramowanie Asix.Evo.

System BMS
    System monitorowania - BMS realizowany jest przy pomocy: układu czujników, modułów badających stany pracy innych systemów, kontrolerów WAGO I/O 750-849 z interfejsem Ethernet, a także współpracujących z nimi modułów wejść/wyjść cyfrowych i analogowych zbierających i przetwarzających dane z lokalnych systemów słaboprądowych, paneli dotykowych w pokojach z zainstalowanym systemem Windows XPe i oprogramowaniem wizualizacyjnym NetViz oraz serwera BMS z zainstalowanym oprogramowaniem Asix.Evo produkcji Askom Sp. z o.o. z Gliwic. Cały system tworzy jedną strukturę BMS.
Zadania systemu:

 • monitoring i sterowanie oświetleniem w budynku
 • monitoring i sterowanie nagłośnieniem hotelowym
 • monitoring i sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją
 • wizualizację stanów alarmowych
 • możliwość sterowania i monitorowania zdalnego poprzez Internet
 • wyświetlanie badanych parametrów systemów w postaci podkładów budowlanych z naniesionymi punktami aktywnymi na stacjach roboczych za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer
 • możliwość zarządzania zintegrowanymi instalacjami w budynku


W skład zintegrowanego systemu BMS wchodzą:

 • serwer BMS z oprogramowaniem systemowym Windows 2007 Serwer i zainstalowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym Asix.Evo. Na serwerze tym jest również zainstalowane oprogramowanie autorskie pełniące funkcję bramy pomiędzy systemem hotelowym Protel, a siecią BMS. Oprogramowanie to jest nazwane FIAS/NV Gateway, gdyż konwertuje ono w obydwu kierunkach zmienne używając protokołów FIAS i Network Variables. Na potrzeby zintegrowanej komunikacji w sieci BMS wykorzystuje się protokół Network Variables, który do oprogramowania Asix.Evo przekazuje 14.000 zmiennych
 • kontrolery programowalne serii 750-849 WAGO I/O w ilości 102szt. zlokalizowane w rozdzielni elektrycznej danego pokoju hotelowego, zbierają informacje z pokoju hotelowego i sterują jego obwodami. Kontrolery również są wyposażone w oprogramowanie serwera NetViz wchodzące w skład iHMS Library (komercyjna biblioteka bloków funkcyjnych dla kontrolerów WAGO), dzięki czemu mogą komunikować się z panelami dotykowymi w pokojach
 • panele dotykowe 8” produkcji iEi z zainstalowanym systemem Windows XPe i oprogramowaniem wizualizacyjno-sterującym w technologii NetViz
 • kontrolery programowalne serii 750-849 WAGO I/O w ilości 14szt. zlokalizowane w rozdzielniach elektrycznych i sterujących na terenie obiektu, które mają za zadanie lokalne sterowanie i monitoring: oświetlenie na korytarzach, oświetlenie lobby i elewacji, oświetlenie sal konferencyjnych, komunikacji z: centralami wentylacyjnymi, klima-konwektorami, agregatami wody lodowej, urządzeniami nagłośnienia hotelowego

Wszystkie wymienione wyżej urządzenia i programy komunikują się ze sobą za pomocą jednolitego protokołu – Network Variables, a konwersja z innych protokołów odbywa się na poziomie kontrolerów WAGO i dodatkowego oprogramowania zainstalowanego na serwerze.


Interfejs wizualizacji pokojowego panela dotykowego NetVizLite 8”

Tryb pusty pokój

    Po wejściu do pokoju hotelowego, bez włożenia karty do kieszeni kart w pokoju na panelu dotykowym  pojawia się następujący ekran. Informuje on, że pokój jest pusty. Wyświetlanie aktualnej godziny, daty i numeru pokoju oznacza, że pokój ten jest zsynchronizowany z systemem zarządzania hotelem PMS. Synchronizacja ta odbywa się za pomocą oprogramowania o nazwie gateway FIAS/NV zainstalowanego na serwerze BMS. Informacje o statusie tego oprogramowania i statusie komunikacji z PMS są opisane w dalszej części dokumentu i przedstawiane w systemie BMS.


Rysunek 2. Zdjęcie panelu dotykowego w trybie – pusty pokój

Po dłuższym przebywaniu w pokoju hotelowym (ok. 30s) na ekranie panela dotykowego pojawi się informacja z prośbą o włożenie karty do kieszeni kart, dodatkowo z panelu jest generowana dźwiękowa informacja słowna „Proszę włożyć kartę do czytnika”.


Rysunek 3. Zdjęcie panelu dotykowego w trybie – przypominanie o włożeniu karty

Powyższa informacja trwa ok. 60s i po jej zakończeniu panel przechodzi w tryb jak na rysunku 2. Ponowne uzyskanie informacji jak na rysunku 3 jest możliwe po ponownym wejściu do pokoju hotelowego.

Tryb obsługi hotelu
Po włożeniu do kieszeni karty w pokoju – karty obsługi lub menedżera hotelu panel dotykowy w pokoju przechodzi w tryb obsługi hotelu (z ang. maintenance).


Rysunek 4. Zdjęcie panelu dotykowego z menu głównym w trybie obsługi hotelowej

To jest wymiana informacji za pomocą obrazu pomiędzy pokojem hotelowym a obsługą znajdującą się  pokoju. Na ekranie tym obserwujemy następujące informacje przeznaczone do wiadomości obsługi hotelu:
w lewym górnym rogu jest podana informacja o wersji oprogramowania wizualizacyjnego na panelu dotykowym, obecna wersja to 1.1b1, dalej obsługa ma do dyspozycji 8 klawiszy, z których znajdujące się w 3 pierwszych kolumnach patrząc od lewej znajdują się klawisze do kodowania pokoju (nadawania statusu dla pokoju), status ten automatycznie jest przekazywany dzięki integracji do PMS-u. Kliknięcie w dany status otworzy dodatkowe okno z żądaniem potwierdzenia operacji:


Rysunek 5. Zdjęcie panelu dotykowego ustawianie statusu CZYSTY

Po wciśnięciu przycisku USTAW obsługa akceptuje wybrany status pokoju.
przycisk STAN POKOJU, na poniższym rysunku zaprezentowana jest wizualizacja dostępna po wciśnięciu tego przycisku, jest to wizualizacja informacyjna o podstawowych parametrach technicznych pokoju hotelowego, w przypadku pokazania na niej jakiś błędów obsługa hotelu powinna wezwać uprawniony do usunięcia awarii serwis , przycisk STAN POKOJU na menu głównym przeznaczonym dla obsługi hotelu jest przyciskiem aktywnym, tzn. w przypadku zamiany napisu STAN POKOJU na kolor czerwony oznacza to, że w pokoju jest jakiś problem, o którym poinformuje scena wizualizacyjna dostępna po wciśnięciu tego przycisku. W sytuacji jaka jest prezentowana na rysunku 4, problemów w pokoju nie ma,


Rysunek 6. Zdjęcie panelu dotykowego – status pokoju hotelowego

W sytuacji jak na powyższym rysunku panel zgłasza problem z komunikacją panela z centralą telefoniczną VoIP.
przycisk restart panela – tylko dla uprawnionej obsługi technicznej


Rysunek 7. Zdjęcie panelu dotykowego – restart panela

Tryb gościa hotelowego


Rysunek 8. Zdjęcie panelu dotykowego – scena powitalna

Po włożeniu do kieszeni kart, karty gościa hotelowego i pod warunkiem, że pokój dostał status ZAMELDOWANY z systemu PMS, lub ręcznie z systemu BMS, panel przechodzi w tryb gościa hotelowego. Charakterystyczne dla tego stanu jest fakt, iż za pierwszym razem po wejściu gościa hotelowego do pokoju (tuż po zameldowaniu się), na ekranie panela pojawi się scena powitalna. Jest ona przedstawiona na rysunku 8. Po wciśnięciu klawisza START panel przejdzie do sceny MENU dla gościa hotelowego.


Rysunek 9. Zdjęcie panelu dotykowego – menu gościa

Za pomocą tego menu gość hotelowy ma możliwość decydowania o nastawach:

 • oświetlenie
 • temperatury (komfortu)
 • pobudki
 • wykonania rozmowy telefonicznej
 • zmiany języka (domyślny język panela jest przekazywany przez system PMS, na podstawie danych wpisanych podczas meldunku przez gościa hotelowego (dostępne w tej wersji języki to: polski, angielski, niemiecki)
 • informacja o pogodzie
 • ustawienie trybu ECO
 • informacja o czasie na świecie (przeliczanie czasu na strefy czasowe)
 • podgląd wiadomości z systemu hotelowego PMS i od obsługi hotelu po RSS
 • ustawienie wymeldowania się z pokoju hotelowego
 • wezwanie obsługi hotelowej (za pomocą połączenia telefonicznego)
 • ustawienia dodatkowe

Na menu głównym jest podawana informacja o statusach, takich jak: ustawiona pobudka, ustawiony tryb ECO, ustawiony poziom oświetlenia (na rysunku 9 poziom ten wynosi 100%), ilość nowych wiadomości (na rysunku 9 ilość wiadomości to 1).
Za pomocą przycisku OŚWIETLENIE gość przechodzi do pod menu oświetlenia.


Rysunek 10. Zdjęcie panelu dotykowego – ustawianie oświetlenia

Na każdej scenie są zawarte w sposób tekstowy szczegółowe objaśnienia sposobu sterowania „Użyj przycisków....”. Na uwagę zasługuje fakt możliwości sterowania kolorystyką oświetlenia RGB nad łóżkiem i w WC. Kliknięcie w przycisk RGB przenosi gościa do kolejnej wizualizacji, skąd jest to możliwe.


Rysunek 11. Zdjęcie panelu dotykowego – ustawianie RGB

Kliknięcie w wybrany obszar tęczy powoduje zmianę koloru na wybrany. Informuje o tym biały wskaźnik (Łóżko – jest na polu czerwonym, WC – jest na polu fioletowym). Dodatkowo wewnątrz tęczy znajdują się dwa przyciski + i – za pomocą których gość ma możliwość ustawiania jasności świecenia danego koloru.
Po wybraniu z MENU gościa opcji TEMPERATURA pojawi się scena wizualizacji z możliwością nastawy poziomu temperatury od najchłodniejszej do najcieplejszej.


Rysunek 12. Zdjęcie panelu dotykowego – ustawianie temperatury

Zmiany temperatury pojawiają się w prawym górnym rogu wizualizacji (na belce stałej). Przy czym temperatura jest mierzona co 120s i w takich odstępach czasowych jest prezentowana na wizualizacji.
Kolejna funkcjonalność panela to ustawianie pobudki. Do wyboru gościa są 3 różne dźwięki budzące. Pobudka po jej ustawieniu jest przekazywana do systemu PMS i to on sprawuje nadzór nad jej wywołaniem. Ustawienie pobudki jest zwrotnie potwierdzone poprzez pojawienie się na lewo od zegarka zlokalizowanego na górnej belce statusu BUDZIK.


Rysunek 13. Zdjęcie panelu dotykowego – ustawianie pobudki


Rysunek 14. Zdjęcie panelu dotykowego – status budzik

Hotel udostępnia bezpłatnie rozmowy telefoniczne wykonywane w panelu dotykowego. Do tego celu służy wizualizacja TELEFON. Jej funkcjonalność jest analogiczna do zwykłego telefonu. Do dyspozycji gościa hotelowego są również skróty do predefiniowanych usług. Po ich wciśnięciu numer telefonu na przykład TAXI jest automatycznie wpisywany do okienka wybranego numeru. W przypadku rozmów pomiędzy pokojami lub z wideotelefonami w czarnym polu po lewej stronie klawiatury wyboru numeru pojawi się rozmówca. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli odbieramy rozmowę, jeżeli zaś dzwonimy do kogoś to ta osoba musi potwierdzić, że chce być dla nas widoczna za pomocą klawisza KAMERA ON.
Na opisywanej wizualizacji nad okienkiem przeznaczonym dla podglądu wideo znajduje się status telefonu. W tym przypadku GOTOWY i oznacza to, że telefon jest prawidłowo zalogowany do centrali telefonicznej. W tym miejscu gość otrzymuje również informację o numerze telefonu, który dzwoni na panel.


Rysunek 15. Zdjęcie panelu dotykowego –funkcja telefon


Rysunek 16. Zdjęcie panelu dotykowego –zmiana języka


Rysunek 17. Zdjęcie panelu dotykowego –informacja o pogodzie


Rysunek 18. Zdjęcie panelu dotykowego – ustawienie trybu EKO

Po wciśnięciu przycisku WIADOMOŚCI gość hotelowy przechodzi do listy wiadomości. Lista zawiera 3 kolumny: czas odebrania wiadomości, tytuł wiadomości, status wiadomości (gdzie żółta zamknięta koperta oznacza wiadomość nieprzeczytaną, a biała otwarta koperta – wiadomość przeczytaną). Po kliknięciu na wybraną wiadomość gość jest przenoszony do jej treści i na tej wizualizacji może na przykład SKASOWAĆ wiadomość.


Rysunek 19. Zdjęcie panelu dotykowego –centrum wiadomości


Rysunek 20. Zdjęcie panelu dotykowego –treść wiadomości

W systemie została przewidziana możliwość wykonania dodatkowych ustawień przez gościa hotelowego. Służy do tego przycisk USTAWIENIA. Po jego kliknięciu na panelu pojawia się nowa wizualizacja prezentująca możliwości funkcjonalne. Dzięki nim gość hotelowy może w pewnym stopniu decydować o działaniu oświetlenia w WC.


Rysunek 21. Zdjęcie panelu dotykowego –ustawienia

Funkcja „obecność w korytarzu gasi światło” sprawdza się głównie w przypadku, gdy w pokoju hotelowym przebywa jedna osoba. Działa ona w ten sposób, że po wejściu gościa do WC załącza się w nim światło, a po wyjściu z WC, kiedy gość znajdzie się w zasięgu czujnika obecności w korytarzu światło w WC automatycznie wyłącza się. Jeżeli funkcja ta nie jest aktywna to o czasie do wyłączenia światła w WC decyduje czas ustawiony na zegarze prezentowanym na rysunku 21, gdzie gość hotelowy może decydować o tym czasie w zakresie 0-60min. klikając na tarczę bądź zmieniając ten czas za pomocą przycisków + i -. Gość ma również możliwość do pwrotu do USTAWIEŃ FABRYCZNYCH.
Na koniec pobytu w hotelu gość przed wyjściem z pokoju używa przycisku wymelduj się i po akceptacji na ekranie panela pojawia się wizualizacja z komunikatem pożegnalnym. Po wyjściu z pokoju panel przejdzie w stan PUSTY POKÓJ.


Rysunek 22. Zdjęcie panelu dotykowego – wymeldowanie

Interfejs wizualizacji BMS
    Interfejs wizualizacji BMS jest zrealizowany w środowisku Asix.Evo. Do budowy interfejsu wykorzystuje się przygotowane wcześniej obiekty graficzne bmp wraz ze zmieniającymi się stanami i obiekty typu tekst (teksty stałe i teksty dynamiczne generowane na podstawie stanów zmiennych). Podkłady budowlane i podkłady schematów technologicznych zostały zrealizowane jako element graficzny background-u. Do przełączania diagramów wykonano statyczne MENU opierając się na Akcjach Złożonych.


Opis okna głównego wizualizacji
    Okno główne jest dostosowane do ekranów o rozdzielczości 1920x1080, przy czym skaluje się proporcjonalnie do ekranów o innej rozdzielczość. Preferowany format ekranu to 16:9. Pod tym kątem zostało stworzone okno główne, które zawiera następujące obszary:

 • GórnaBelka – zawierająca logo, pole alarmów, zegar i datę
 • Menu – zawierające przyciski do przełączania diagramów, a także możliwość przełączania Diagramu Menu na inny
 • Pole główne diagramu – tutaj są prezentowane wybrane z menu diagramy wraz z obiektami do sterowania i sygnalizacji

Na poniższym zdjęciu przykład Okna głównego hotelu z diagramem obrazującym widok na elewację i prezentujący stan techniczny urządzeń w hotelu.


Rysunek 23. Zdjęcie obrazujące okno główne z diagramem – Status techniczny


Rysunek 24. Diagram uproszczony – dla potrzeb House Keeping

Na powyższym diagramie zastosowano funkcjonalność Asix.Evo o nazwie Wzorzec. Dzięki tej funkcjonalności zostało stworzone pole dla jednego pokoju, które zawiera następujące informacje/sygnały ze stanu pokoju:

 • numer pokoju – za jego pomocą powiela się wzorzec, a przypisując ręcznie wybrany numer automatycznie łączy się on z pulą zmiennych z danego pokoju
 • awarię ogólną – żółte podświetlenie pola pokoju, sygnał awarii ogólnej jest obliczany w kontrolerze WAGO jako iloczyn awarii z urządzeń w pokoju hotelowym
 • informację o zameldowaniu gościa hotelowego uzyskiwaną z kontrolera WAGO danego pokoju za pośrednictwem FIAS/NV Gateway
 • status pokoju uzyskiwany z kontrolera WAGO danego pokoju  za pośrednictwem FIAS/NV Gateway (prezentowana ikona oznacza status pokoju – BRUDNY)
 • sygnał zgłoszenia przez gościa hotelowego prośby „posprzątaj pokój” (z ang. make the room”) sygnał ten pochodzi z kieszeni na karty w pokoju hotelowym i jest zintegrowany za pomocą wejść cyfrowych kontrolera WAGO (kolor zielony ikonki oznacza załączenie)
 • załączenie przez gościa hotelowego stanu eko (z ang. eco mode) dla pokoju hotelowego. Tym stanem gość określa, że chce chronić środowisko i dzięki temu automatyka pokoju hotelowego przechodzi w stan oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej, a dla obsługi jest to informacja o rzadszej potrzebie wymiany ręczników i sprzątania pokoju. Tryb eko można wyłączyć tylko z systemu BMS dzwoniąc do konsierża hotelowego – filozofia działania określona przez dyrekcję hotelu

Rysunek 4. Wzorzec HK (z ang. House Keeping)

Wzorzec ten ma jeszcze jedną właściwość. Kliknięcie na polu (w tym przypadku pole pokazuje awarię za pomocą żółtego podświetlenia) przenosi do właściwego pokoju w celu przeprowadzenia dalszej analizy stanów w pokoju.
Przenoszenie do diagramu pokoju hotelowego i powrót z diagramu na ostatni odbywa się za pomocą Akcji złożonej.
Innym przykładem prezentacji stanów awarii ogólnej w hotelu jest widok – rzut z góry na poszczególne wybrane kondygnacje hotelu. Dla niektórych użytkowników jest to sposób dość wygodny, gdyż dzięki takiej prezentacji hotelu widzą dokładną lokalizację pokoju, do której zostali przyzwyczajeni na etapie budowy hotelu. Kliknięcie na wybrane pole przenosi tak jak poprzednio na dany pokój hotelowy lub strefę.


Rysunek 25. Diagram – rzut kondygnacji z góry

Taka prezentacja stanów w hotelu ma jednak wady w stosunku do poprzedniej polegające m.in. na tym, że w tym przypadku widać jedynie jedną kondygnację hotelu. Poprzednia prezentacja elewacji przekazywała pełną informację o stanie pomieszczeń i systemów.


Opis diagramu – pokój hotelowy
    Diagram pokoju hotelowego jest dość bogaty w stany i ikony ze względu na to, że każdy kontroler WAGO przekazuje do Asix.Evo 143 zmienne z każdego pokoju hotelowego. Diagram ten prezentuje wszystkie zmienne pochodzące z pokoju hotelowego bez tzw. filtra systemowego.


Rysunek 26. Diagram obrazujący parametry pokoju hotelowego

Na diagramie znajdują się następujące informacje:

 • numer pokoju
 • MAC adres kontrolera WAGO a także związany z nim klucz aktywacyjny serwera NetViz zainstalowanego w kontrolerze
 • status informujący o awarii ogólnej w pokoju (na rysunku jest on wyszarzony, zatem oznacza, że nie ma stanu awarii w pokoju), stany awaryjne są oznaczane kolorem żółtym, w tym przypadku zarówno napis jak i okrągła dioda LED zmieniłyby kolor na żółty
 • status informujący o aktywacji licencji serwera NetViz zainstalowanego w kontrolerze, określa poprawność klucza aktywacyjnego. Stan poprawny, a także stany poprawnej pracy są określane kolorem zielonym
 • klawisz POWRÓT – jego kliknięcie powoduje powrót do poprzedniego diagramu, zrealizowane jest to za pomocą Akcji złożonej w Asix.Evo
 • tryb ECO MODE – zielony kolor oznacza, że gość hotelowy z panelu w pokoju określił, że chce „być eko”, obok ikonki statusu i tekstu jest zlokalizowany klawisz KASUJ, który służy do skasowania trybu eko w przypadku, jeżeli gość rozmyśliłby się
 • temperatura aktualna w pokoju – określana jako średnia z temperatury pod łóżkiem i temperatury w pokoju hotelowym, informacja ta jest przekazywana za pomocą czujników MS360-LPM i protokołu Modbus RTU do kontrolera WAGO i tam przeliczana na średnią
 • temperatura zadana w pokoju – określana indywidualnie przez gościa hotelowego z panelu dotykowego za pomocą wizualizacji NetViz, obsługa BMS nie może zmieniać tej temperatury za pomocą wizualizacji BMS
 • alarm punktu rosy – określany za pomocą przylgowego czujnika punktu rosy CPR, a także obliczany z temperatury punktu rosy
 • belka chłodząco-grzewcza wraz z informacją o temperaturach zasilania i powrotu, zadziałaniem czujnika punktu rosy na belce CPR, awarią zaworów na obwodzie grzania i chłodzenia, stanem zaworu (0% - zawór zamknięty, 100% - zawór otwarty)
 • stan otwarcia okna w pokoju hotelowym, kolor zielony oznacza okno towarte, kolor szary jak w prezentowanym przypadku oznacza okno zamknięte. Stan okna jest ściśle powiązany z systemem ogrzewania/chłodzenia w pokoju. W przypadku otwarcia okna chłodzenie/grzanie jest wyłączane do czasu zamknięcia okna
 • stan oświetlenia żarowego, na rzucie rozmieszczone są ikonki stanu oświetlenia w miejscach określających lokalizację obwodów świetlnych, żółta żarówka na wizualizacji określa załączony obwód oświetlenia
 • stan oświetlenia RGB LED, w pokoju znajdują się dwa niezależnie sterowane z panela dotykowego obwody RGB z komunikacją DMX realizowaną z kontrolerem WAGO, na wizualizacji nie jest prezentowany ustawiony kolor, a jedynie czy oświetlenie jest załączone czy wyłączone, kolorowa ikonka oznacza, że oświetlenie jest załączone, szara ikonka, że jest wyłączone
 • stan belki chłodząco - grzewczej określa czy w danym momencie belka jest załączona w tryb chłodzenia, czy grzania, czy jest wyłączona – brak ikonki
 • stan informujący o obecności gościa hotelowego w pokoju, jest określany z czujnika ruchu MS360-LPM znajdującego się w korytarzu, przy czym stan ten może być szary co oznacza, że w pomieszczeniu nie znajduje się żadna osoba, lub może oznaczać alarm włamaniowy – nieuprawniona obecność w pokoju
 • stan techniczny czujników na magistrali Modbus RTU (MS360-LPM), reprezentowany w następujący sposób: kolor zielony oznacza prawidłową komunikację Modbus pomiędzy czujnikiem a kontrolerem WAGO (czujnik jest sprawny), kolor czerwony oznacza brak komunikacji Modbus (czujnika nie ma, lub jest uszkodzony), kolor niebieski oznacza próbę nawiązania komunikacji (komunikacja jest dość szybka, więc na wizualizacji BMS ten stan może być niezauważalny). W przypadku wystąpienia w miejscu gdzie jest czujnik awarii wewnętrznego przetwornika temperatury lub wilgotności stan ten zostanie zaprezentowany za pomocą żółtej diody LED, a dodatkowo pojawi się napis na żółtym tle z podaniem przyczyny awarii
 • status pokoju ustawiany z panela dotykowego przez obsługę hotelu (po włożeniu do kieszeni karty obsługi hotelowej w pokoju włącza się wizualizacja przeznaczona dla obsługi)


Tabela 1. Lista statusów pokoju hotelowego

 • imię i nazwisko gościa hotelowego, informacja ta pochodzi z systemu hotelowego Protel za pośrednictwem FIAS/NV Gateway
 • sygnał zgłoszenia przez gościa hotelowego prośby „posprzątaj pokój” (z ang. make the room”) sygnał ten pochodzi z kieszeni na karty w pokoju hotelowym i jest zintegrowany za pomocą wejść cyfrowych kontrolera WAGO (kolor zielony ikonki oznacza załączenie)
 • kontrolka sterująca do ustawienia przez obsługę BMS trybu zameldowania w pokoju: 0 – zameldowanie z systemu hotelowego PMS, oznacza, że meldunek do pokoju hotelowego przychodzi wprost z systemu hotelowego, 1 – zameldowany, oznacza, że meldunek jest ustawiony ręcznie z systemu BMS (wykorzystywany w sytuacjach serwisowych do sprawdzenia stanu technicznego pokoju, gdyż pokój hotelowy bez dokonania meldunku nie działa, 2 – wymeldowanie, oznacza, że ręcznie wymeldowujemy osobę z pokoju hotelowego (nie mylić z opcją wymeldowanie z panelu dotykowego, którą może włączyć sam gość hotelowy)
 • informację o zameldowaniu gościa hotelowego uzyskiwaną z kontrolera WAGO danego pokoju za pośrednictwem FIAS/NV Gateway
 • statusy połączeń dla urządzeń: panel dotykowy do kontrolera WAGO, panel dotykowy do centrali telefonicznej (te statusy są prawidłowe tylko przy uruchomionym drajwerze FIAS, brak połączenia panel do kontrolera WAGO wprowadzi jednocześnie również informację o braku połączenia z centralą telefoniczną
 • przycisk służący do ustawienia procesu kalibracji ekranu dotykowego dla panela (wykorzystywany w sytuacjach, gdy panel dotykowy w danym pokoju hotelowym wymaga ponownej kalibracji), po wciśnięciu przycisku USTAW panel przejdzie w tryb kalibracji
 • stan zabezpieczeń prądowych: R01, F01, F02, F03, F04 dla poszczególnych obwodów, gdzie kolor zielony prostokątnej diody LED oznacza pracę, a kolor czerwony identycznie jak kolorystyka na zabezpieczeniu prądowym oznacza wyłączenie zabezpieczenia prądowego, które mogło nastąpić w wyniku przeciążenia lub upływności, lub w wyniku ręcznej manipulacji obsługi hotelowej
 • status informujący o sposobie zasilania rozdzielni pokoju hotelowego, która może być zasilana z zewnętrznego napięcia 230V AC, lub przy jego braku z wewnętrznego akumulatora 24V DC

Opis diagramu klima konwektora
    W obiekcie znajduje się 12 klima konwektorów (z ang. fan coil), które komunikują się z systemem BMS za pośrednictwem urządzenia Xenta913 pełniącego rolę bramy pomiędzy magistralą LonWorks a magistralą Modbus RTU, dalej komunikacja odbywa się z modułem RS485 zainstalowanym w rozdzielni TPWL, gdzie kontroler WAGO odbiera zmienne z Xenty913 i przesyła dalej do Asix.Evo używając Network Variables.


Rysunek 27. Diagram obrazujący parametry klimatyzatora

Na powyższym rysunku zobrazowano klima konwektor za pomocą prostego schematu ideowego gdzie występują następujące zmienne:

 • numer klimatyzatora wraz z określeniem trybu w jaki jest ustawiony (przypadek dla klima konwektorów z funkcją grzanie/chłodzenie, przy czym w hotelu opcja grzania nie została wykonana)
 • temperatura aktualna w pomieszczeniu pozyskiwana od czujnika MS360-LPM
 • wyliczona temperatura zadana
 • stan zaworu chłodu (0% - zawór zamknięty, 100% - zawór otwarty)
 • wyliczona temperatura aktualna w pomieszczeniu – zwrócona przez klimatyzator
 • stan pracy wentylatora: 0% - wyłączony, 33% - I bieg, 66% - II bieg, 100% - III bieg
 • stan pomieszczenia: OBECNOŚĆ – określa, że w pomieszczeniu, na przykład sali konferencyjnej znajduje się karta w kieszeni na karty (uwaga ogólna: system klimatyzacji w salach konferencyjnych nie będzie działał bez włożenia karty do kieszeni przy drzwiach)

Opis diagramu węzła wody lodowej
    Temperaturę na węźle wody lodowej kontroluje program w sterowniku WAGO znajdujący się z w rozdzielni TPWL. Na wizualizacji jest możliwość przestawiania trybu pracy węzła z automatycznego (kiedy temperatura jest utrzymywana na poziomie 15ºC) na ręczny, gdzie obsługa systemu BMS może zmienić wartość utrzymywanej na zasilaniu chłodu temperatury.


Rysunek 28. Diagram obrazujący parametry węzła wody lodowej

Na prezentowanym powyżej rysunku przedstawiono następujące parametry węzła: temperatura na zasilaniu i powrocie dla obiegu budynek, temperatura na zasilaniu i powrocie na obiegu agregatu wody lodowej, stan komunikacji z urządzeniami zależnymi: agregaty.


Opis diagramu – raporty
Diagram stanowi menu dla istniejących w systemie raportów. Ilość raportów jest sukcesywnie powiększana.


Rysunek 29. Diagram obrazujący menu raportów

Po kliknięciu na wybrany raport jest on automatycznie generowany z danych archiwalnych i prezentowany w postaci oddzielnego okna.


Opis diagramu – wykresy
Tak jak w przypadku raportów, diagram ten stanowi menu dla stworzonych w systemie wykresów odpowiednich parametrów.


Rysunek 30. Diagram obrazujący menu wykresów

Po kliknięciu w wybrany wykres pojawi się w miejscu menu nowy diagram.


Rysunek 31. Diagram obrazujący menu wykresów

Każdy wykres prezentowany w postaci oddzielnego diagramu posiada w dolnej części (pod legendą dla serii) klawisze do nawigacji po wykresie. Można nimi powiększać/pomniejszać zakres pomiarowy, przesuwać zakres pomiarowy – podglądając wartości archiwalne. UWAGA!! przesuwanie zakresu pomiarowego po osi czasu powoduje, iż trzeba odczekać ok. 2s na odświeżenie danych na wykresie, gdyż dane te są pobierane w czasie rzeczywistym z archiwum.


Opis diagramu – alarmyRysunek 32. Diagram obrazujący tabelę alarmów obecnych

Diagram alarmy został podzielony na trzy tabele. Patrząc od góry: alarmy bieżące (obecne), alarmy potwierdzone lub zakończone, alarmy archiwalne.
Za pomocą klawiszy nawigacyjnych zlokalizowanych w dolnym lewym rogu każdej tabeli można:

 • potwierdzać wybrany alarm
 • wykluczyć jednokrotnie wybrany alarm
 • odświeżyć tabelę alarmów
 • przefiltrować alarmy grupami (o ile są założone grupy alarmów)
 • otrzymać szczegółowe informacje o alarmie

Rysunek 33. Szczegółowe informacje o alarmie – w nowym oknie

Każdy alarm bieżący w zależności od jego priorytetu wywołuje jednorazowy lub powtarzający się dźwięk trwający do czasu  zakończenia zdarzenia alarmowego lub jego potwierdzenia. Dla każdego alarmu otrzymujemy: czas wystąpienia, czas zakończenia, czas potwierdzenia i szczegółowe informacje odnośnie stanowiska, na którym alarm został potwierdzony a także użytkownika, który alarm potwierdził. Alarmy są zbierane w archiwum. Rozmiar archiwum jest uzależniony od rozmiaru dysku (nie mniej niż 365 dni) i w przypadku zapełnienia się dysku nadpisywane są dane najstarsze. Istnieje możliwość generowania raportów z określonych alarmów.


Baza definicji zmiennych
    Baza zmiennych liczy sobie ponad 14.000 zmiennych pochodzących ze 116 sterowników WAGO, a także z FIAS/NV Gateway zainstalowanym na serwerze BMS. W celu zbierania tych danych i ich dalszego przetwarzania Asix.Evo wykorzystuje 117 kanałów komunikacyjnych bazujących na drajwerze CtWago (drajwer do komunikacji NV). W związku z tym, że instalacja ta wyznacza standard dla nazewnictwa zmiennych i sposobu komunikacji wprowadzono systematykę nazewnictwa zmiennych, tak aby przy następnych obiektach tego typu wykorzystać dużą część wizualizacji BMS, a także po to, aby przy zmienne nie pomieszały się w przypadku zainstalowania centralnego serwera BMS znajdującego się w DBC (z ang. Data Base Center). Kanały zostały wpisane ręcznie w pliku asmen.ini.


Rysunek 34. Tabela definicji zmiennych

Wersja PDF