iHMS

AKTUALNOŚCI

27.05.2013 Ścienne przyciski sterujące sofi
Czytaj więcej
08.06.2012 Nowa skórka dla wizualizacji NetViz
Czytaj więcej
12.05.2012 Sterowanie automatyką z telewizora
Czytaj więcej

Serwer budynkowy NetVizBMS

Obudowa RACK 19” 4U, głębokość 480mm
Zasilanie redundantne 230V AC 400W
RAID 0, 1, 1+0, 5
5 x SATA 80GB HDD Hot Swap
Intel® Xeon® X3450 (2.66 GHz, 8 MB Cache, 2.5 GT/s)
8GB RAM DDR3
Windows Server 2008 R2, asix.EVO, NetViz
DVD +FDD

Serwer BMS do zastosowań monitoringu i zdalnego sterowania w budynkach. Charakteryzuje się następującymi funkcjami bazowymi:

 • 64 zmienne z możliwością rozszerzenia do nieskończoności,
 • dostęp przez WWW dla 1 klienta z możliwością rozszerzenia,
 • wizualizacja BMS oparta o NetViz,
 • raport techniczny budynku (pdf, xls, doc) w standardzie,
 • centrala telefoniczna VoIP,
 • ponad 100 drajwerów do integracji z automatyką w standardzie.

Rysunek 1. Wygląd serwera - zamknięty

Rysunek 2. Wygląd serwera - widok z boku

Rysunek 3. Wygląd serwera - otwarty

Rysunek 4. Wygląd serwera - tył

Serwer może realizować m.in. następujące funkcje:

 • kontrolowanie wyznaczonych procesów i procedur utrzymania oraz obsługi obiektu,
 • sprawne kompleksowe zarządzanie funkcjonowaniem obiektu zapewniające utrzymanie komfortu przebywających w nim osób,
 • umożliwienie wzajemnych interakcji i wymiany informacji pomiędzy zainstalowanymi w obiekcie systemami technicznymi,
 • ciągłą kontrolę i natychmiastowe alarmowanie o stanach awaryjnych oraz bezpośredniego zagrożenia mogącego prowadzić np. do utraty życia lub mienia,
 • bieżące śledzenie stanu wszystkich urządzeń i instalacji technicznych podłączonych do systemu, pozwalającą na szybką i właściwą oraz zgodną z odpowiednimi procedurami reakcję w przypadku awarii lub wystąpienia jakichkolwiek usterek,
 • zarządzenie zużyciem energii, a w szczególności efektywnym jej wykorzystaniem,
 • kontrolę kosztów eksploatacji, a w szczególności monitorowanie zużycia mediów energetycznych (ciepło, chłód, energia elektryczna) pozwalające na jej rozliczanie oraz optymalizację kosztów zużycia,
 • optymalizację kosztów pracy wszystkich urządzeń oraz ich niezawodne funkcjonowanie, a w szczególności zapewnienie właściwych okresów konserwacji i przeglądów pozwalających na przedłużenie ich żywotności,
 • zapisywanie i archiwizację rejestrowanych w systemie zdarzeń i mierzonych parametrów pracy instalacji technicznych w budynku.


Dla zapewnienia właściwej realizacji powyższych funkcji system BMS charakteryzuje się następującymi cechami:

 • centralnym komputerowym stanowiskiem zarządzania i nadzoru integrującym na wspólnej platformie software’wej wszystkie systemy teletechniczne w obiekcie,
 • integracją systemów technicznych na poziomie wspólnego protokołu komunikacyjnego Network Variables, który jest otwartym standardem komunikacyjnym,
 • wszystkie zainstalowane systemy pracują w sposób autonomiczny tzn. mają możliwość niezależnej realizacji przeznaczonych im funkcji, ponadto gwarantują zdolność do pełnej integracji w ramach nadrzędnego systemu zarządzającego BMS,
 • stanowi komputerowy uniwersalny interfejs użytkownika, który w przyjazny, graficzny sposób pozwala centralnie zarządzać i automatycznie nadzorować instalacje techniczne oraz bezpieczeństwo w budynku, zapewniając komfort, bezpieczeństwo oraz minimalizowanie kosztów eksploatacji,
 • niezależne instalacje pracujące w ramach BMS i realizujące swoje podstawowe funkcje są powiązane z innymi systemami poprzez system zarządzający lub są połączone bezpośrednio w przypadkach, gdy ma być zapewniona niezbędna niezawodność wykonania funkcji związanych z bezpieczeństwem ludzi.
 • bardzo duża elastyczność końcowemu użytkownikowi na
 • etapie aranżacji pomieszczeń oraz później w trakcie eksploatacji. W przypadku zmian funkcjonalnych pomieszczeń lub zmian funkcji systemów, zaoferowane urządzenia umożliwiają łatwą rozbudowę oraz korekty dokonywane w oprogramowaniu.