iHMS

Projekt ECO dom

Typowy dom emituje do atmosfery ok. 14 ton CO2 każdego roku. Projekt ECO dom jest w każdym detalu nastawiony na uzyskanie oszczędności podczas jego użytkowania. Osiąga się to dzięki zainstalowaniu w domu automatyki budynkowej. Dodatkowe funkcjonalności stawiane przed automatyką, takie jak: komfort i wygoda wynikają z jej zastosowania, ale są traktowane marginalnie. Innymi słowy w projekcie ECO dom najważniejsze jest oszczędzanie energii i mediów w każdej postaci.

ECO dom przekazuje przydatne informacje dotyczące:

  • zużycia energii elektrycznej i jej kosztów
  • zużycia gazu i jego kosztów (lub zużycia i kosztów innych paliw)
  • zużycia wody zimnej/ciepłej i jej kosztów
  • wielkości odprowadzanych ścieków i ich kosztów
  • historii zużycia w postaci wykresów z ostatniej: godziny, dnia, tygodnia, miesiąca

Powyższe informacje praktyczne, trafiające do systemu automatyki umożliwiają kontrolę przyzwyczajeń domowników i pomagają ograniczyć wpływ ich działań na degradację środowiska naturalnego, a także na koszty utrzymania domu.
Zainstalowane w miejscach zużycia (łazienka, kuchnia, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze itp.) przyciski wielofunkcyjne typu NetVizEco prezentują aktualne zużycie mediów, a także przy pomocy skrótów klawiszowych zużycie z ostatniej godziny, dnia, tygodnia, miesiąca.
Na panelu istnieje również możliwość zapoznania się z przybliżonymi wartościami zużycia dla zbliżającego się miesiąca i roku.

Rysunek 1. Przykładowy diagram główny określający zużycie

Jak to działa?
Dane na panele są zbierane za pośrednictwem układów pomiarowych: eletryczności, wody, ciepła przez kontroler WAGO I/O. Ten dokonuje odpowiednich obliczeń i prezentuje za pośrednictwem paneli NetVizEco obliczone dane w postaci wykresów, danych liczbowych, stanów. System monitoruje duże i gwałtowne zużycia poszczególnych mediów. Po wykryciu takiego stanu, najpierw alarmuje (sygnał graficzny dźwiękowy), a po braku potwierdzenia odcina dane medium i wystawia alarm techniczny.
Panel NetVizEco pomaga zredukować nasz wpływ na pogarszanie środowiska naturalnego i zredukować koszty utrzymania domu.

Czy wiesz, że...

... Podgrzanie 13 litrów ciepłej wody (prądem elektrycznym) to emisja 1kg CO2?
System automatyki iHMS pomaga znaleźć przyczyny nadmiernego zużycia wody i prądu.